Objavljeno: 19.10.2018.

Vlč. Ilija Marković obranio doktorsku disertaciju

Na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu na blagdan Sv. Luke, 18. listopada svećenik Vrhbosanske nadbiskupije vlč. Ilija Marković uspješno je obranio svoju doktorsku disertaciju iz kanonskog prava.

Tema njegove radnje bila je Preparazione, celebrazione e accompagnamento pastorale dei matrimoni tra cattolici e musulmani in Bosnia ed Erzegovina. Proposte normative e pastorali (Priprava, slavlje i pastoralno praćenje ženidbi između katolika i muslimana u Bosni i Hercegovini. Pravni i pastoralni prijedlozi), a istu je uradio pod vodstvom p. Janusza Piotra Kowala.

Disertacija se sastoji od četiri poglavlja. U prvom koje je ujedno poslužilo kao uvodno, autor je u kratkim crtama prikazao stvarnost ženidbi s različitosti vjere počevši od svetopisamskih tekstova (Post, Izl, Pnz, Br, Rt, 1Kr). Nakon toga predstavio je nauk crkvenih pisaca prvih stoljeća o ženidbi između kršćana i nekrštenih te je analizirao zaključke pojedinih crkvenih sabora o ovoj temi da bi potom predstavio povijesni razvoj odredbi o mješovitim ženidbama od Gracijanova dekreta do odredbi Zakonika kanonskog prava iz 1983.

U drugom poglavlju vlč. Marković uradio je analizu stanja braka i obitelji te dokumenata o mješovitim ženidbama triju Biskupskih konferencija: njemačke, španjolske i talijanske.

Trećim poglavljem ukratko je predstavio povijesne datosti Bosne i Hercegovine od pada komunizma do danas koje su utjecale na život Crkve te se posebno zaustavio na tri dokumenta BK BiH: Pastoralne smjernice o ženidbama između kršćana različitih konfesija (1999.), Direktorij za obiteljski pastoral Crkve u BiH (2005.) i Direktorij za pastoral sakramenata u župnoj zajednici (2008.).

U završnom dijelu svoje radnje pokušao je predstaviti određene pastoralno-pravne prijedloge i modele priprave ženidbe s različitosti vjere te pastoralnog praćenja katoličko-muslimanskih obitelji posebno u prvim godinama bračnog i obiteljskog života imajući u vidu dvije temeljne opasnosti koje se javljaju u tim brakovima, a to su: opasnost vjerskog indiferentizma bračnih drugova te problemi oko (kršćanskog) odgoja djece.

Vlč. Ilija Marković rođen je 22. studenog 1986. u Brčkom i dolazi iz župe Imena Marijina, Oštra Luka-Bok. Osnovnu školu završio je u rodnom selu Bok, a sjemenište i gimnaziju u Travniku. Filozofsko-teološki studij uspješno je priveo kraju u Sarajevu 2010. Za svećenika je zaređen na Petrovo 2011. kada je imenovan župnim vikarom na Stupu. Sljedeće godine nadbiskup ga šalje na postdiplomski studij crkvenoga prava pri Papinskom sveučilištu Sv. Križa u Rimu gdje je magistrirao 2015. Od srpnja ove godine je na službi vicerektora u Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu u Sarajevu. (nedjelja.ba)

+ OSTALE AKTUALNOSTI