Objavljeno: 27.02.2014.

Vjernici, društva, pokreti

RAZNI AUTORI, Vjernici, društva, pokreti. Zbornik radova IV. međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Zagrebu, 29. – 30. listopada 2010., ŠALKOVIĆ Josip (ur.), Zagreb, 2011.

Zbornik u kojem su sabrani radovi s IV. međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika održanog u Zagrebu 29. i 30. listopada 2010.

Zbornik sadrži 11 radova crkvenih pravnika koji su izborom teme željeli osvijetliti pravo svih vjernika na udruživanje, ali isto tako znanstvenim i stručnim pravnim pristupom pomoći vjerničkim društvima i crkvenim pokretima kako bi njihovo djelovanje i poslanje u Crkvi i društvu bilo u skladu s kanonskim pravom. Živjeti i djelovati u skladu s kanonskim odredbama iznimno je važno za svako društvo i pokret koji ima predznak vjerničko, a napose kad u naslovu uzima predznak »katoličko«.

»Svi vjernici imaju dužnost i pravo nastojati da božanska poruka spasenja sve više i više dopre do svih ljudi svih vremena i svega svijeta.« (Kan. 211.) Obveza i pravo na evangelizaciju je temeljna obveza cijeloga Božjeg naroda: evangelizacija je posebna obveza pastira duša, ali i obveza i pravo vjernika laika, snagom sakramenta krštenja i potvrde. Evangelizacija se može ostvarivati kako pojedinačno (apostolat osobnim životom), tako i u okviru društava, udruga, pokreta, zajednica. Djelovati zborno, združeno, organizirano, s jasnim ciljevima i djelatnošću, daje snažno i vidljivo svjedočanstvo u Crkvi i svijetu. Udruživanjem vjernici postaju snažniji u vršenju apostolata, na planu svjedočenja kršćanskih vrijednosti te duhovnog, odgojnog, karitativnog, socijalnog i kulturnog rada.

Vjernička društva i pokreti bogatstvo za Crkvu, koja na taj način svjedoči da je živi organizam, pokazuje svekoliko vjerničko nastojanje i zalaganje u profiliranju poslanja Crkve u kontekstu suvremenoga svijeta.

Zbornik će korisno poslužiti u radu biskupijskih kurija, (nad)biskupijskih i nacionalnih ureda za društva i pokrete te u životu, djelovanju i ostvarenju ciljeva društava i pokreta u hrvatskim okolnostima.

+ OSTALE PUBLIKACIJE