Ustrojstvo

Mandatno razdoblje od 2020. – 2024.

Predsjednik: dr. sc. Ivica Ivanković Radak

Potpredsjednik: dr. sc. Lucija Boljat

Duhovni voditelj: mons. Mate Uzinić, biskup dubrovački

Upravni odbor: dr. sc. Ivica Ivanković Radak, dr. sc. Lucija Boljat, dr. sc. Ivan Milotić, mr. sc. Ivan Rak, Mario Pintarić

Nadzorni odbor: dr. sc. Andrej Saje, mr. sc. Luka Paljević, dr. sc. Dijana Mihalj

Tajnik: Mario Pintarić

Odbor za izradu normativnih akata, u sastavu: dr. sc. Ivan Milotić (predsjednik), dr. sc. Ratko Radišić, Tomislav Sadrić, mag. iur., dr. sc. Slavko Zec.
Zadaća odbora je izrada normativnih akata Društva te, po potrebi, davanje stručnih mišljenja.

Odbor za prijevod zakonodavnih tekstova, u sastavu: dr. sc. Ratko Radišić (predsjednik), mr. sc. Olja Barščevski, dr. sc. Bernarda Horvat, dr. sc. Petar Popović, mr. sc. Ivan Rak.
Zadaća odbora je prijevod zakonodavnih tekstova na hrvatski jezik. Ovaj bi odbor bio pod tijelo Odbora za izradu normativnih akata.

Odbor za međunarodnu suradnju, u sastavu: dr. sc. Šimo Ivelj (predsjednik), dr. sc. Klara Ćavar, dr. sc. Vanja Romlin, dr. sc. Petar Popović, mr. sc. Sebastijan Valentan.
Zadaća odbora je uspostavljanje odnosa i povezivanje s drugim međunarodnim i inozemnim kanonističkim društvima te ostvarivanje drugih oblika međunarodne suradnje s osobama ili ustanovama koje se bave proučavanjem i promicanjem kanonskog prava.

Odbor za međunarodni znanstveni simpozij crkvenih pravnika (Programski odbor), u sastavu: dr. sc. Ivica Ivanković Radak (predsjednik – Subotica), dr. sc. Lucija Boljat (Zagreb), dr. sc. Bernarda Horvat (Sarajevo), dr. sc. Marko Petrak (Zagreb), dr. sc. Petar Popović (Rim), dr. sc. Andrej Saje (Ljubljana), dr. sc. Josip Šalković (Zagreb).
Zadaća odbora je znanstveno-stručna priprema međunarodnoga znanstvenog simpozija crkvenih pravnika (izbor i razrada teme, odabir predavača).

Odbor za organizacijska pitanja, u sastavu: mr. sc. Janko Lulić  (predsjednik), mr. sc. Nikola Menalo, mr. sc. Luka Paljević, Mario Pintarić, dr. sc. Želimir Žuljević.
Zadaća odbora je priprema i realizacija znanstvenih skupova, tribina, susreta, duhovno-rekreativnih izleta i dr.

Pravni niz Studia canonica croatica:
Urednik: dr. sc. Ivica Ivanković Radak.
Uredničko vijeće: dr. sc. Lucija Boljat, dr. sc. Ivica Ivanković Radak, dr. sc. Marko Petrak.
Znanstveno vijeće: dr. sc. Lucija Boljat (Zagreb), dr. sc. Klara Ćavar (Ancona), dr. sc. Dijana Mihalj (Split), dr. sc. Zdenko Ilić (Đakovo), dr. Ivica Ivanković Radak (Subotica), dr. sc. Ilija Marković (Sarajevo), dr. sc. Ivan Milotić (Zagreb), dr. sc. Marko Petrak (Zagreb), dr. sc. Andrej Saje (Ljubljana), dr. sc. Ivan Sesar (Rim), dr. sc. Josip Šalković (Zagreb), dr. sc. Nikola Škalabrin (Đakovo), dr. sc. Slavko Zec (Rijeka).

Stručno vijeće za izradu kanonske bibliografije, u sastavu: mr. sc. Olja Barščevski (predsjednik), mr. sc. Josip Horvat, mr. sc. Ante Rako

Uredničko vijeće za izradu Internet stranice, u sastavu: mr. sc. Martina Laković Avdagić (predsjednik), Elizabeta Mikulić, Mario Pintarić

Odnosi s javnošću, u sastavu: Darinka Murić.
Zadaća tijela je izvještavanje javnosti o aktivnostima i djelatnostima Društva te odnosi sa medijima.

Mandatno razdoblje od 2015. – 2020.

Predsjednik: dr. sc. Lucija Boljat

Potpredsjednik: dr. sc. Josip Šalković

Duhovni voditelj: mons. Mate Uzinić, biskup dubrovački

Upravni odbor: dr. sc. Lucija Boljat, dr. sc. Josip Šalković, dr. sc. Ivan Ćubelić, dr. sc. Ivica Ivanković Radak, Darinka Murić

Nadzorni odbor: dr. sc. Slavko Zec, dr. sc. Klara Ćavar, mr. sc. Mato Mićan

Tajnica: Darinka Murić

Odbor za izradu normativnih akata, u sastavu: dr. Ivan Milotić (predsjednik), dr. Slavko Zec, dr. Ratko Radišić
Zadaća odbora je izrada normativnih akata Društva te, po potrebi, davanje stručnih mišljenja.

Odbor za međunarodnu suradnju, u sastavu: mr. Ivan Rak (predsjednik), dr. Andrej Saje, dr. Tomislav Đukez
Zadaća odbora je uspostavljanje odnosa i povezivanje s drugim međunarodnim i inozemnim kanonističkim društvima te ostvarivanje drugih oblika međunarodne suradnje s osobama ili ustanovama koje se bave proučavanjem i promicanjem kanonskog prava.

Odbor za međunarodni znanstveni simpozij crkvenih pravnika, u sastavu: dr. Lucija Boljat (predsjednik), dr. Josip Šalković, dr. Marko Petrak
Zadaća odbora je znanstveno-stručna priprema međunarodnoga znanstvenog simpozija crkvenih pravnika (izbor i razrada teme, odabir predavača).

Odbor za organizacijska pitanja, u sastavu: mr. Mirjana Anđić (predsjednik), Mario Pintarić, mr. Želimir Žuljević, mr. Martina Laković, mr. Nikola Menalo
Zadaća odbora je priprema i realizacija znanstvenih skupova, tribina, susreta, duhovno-rekreativnih izleta i dr.

Pravni niz Studia canonica croatica:
Urednik: dr. Lucija Boljat
Uredničko vijeće: dr. Marko Petrak, dr. Josip Šalković, dr. Ivan Milotić
Znanstveno vijeće: dr. Lucija Boljat (Zagreb), dr. Klara Ćavar (Ancona), dr. Zdenko Ilić (Đakovo), dr. Ivica Ivanković Radak (Subotica), dr. Ivan Jakulj (Split), dr. Marko Petrak (Zagreb), dr. Ivan Sesar (Sarajevo), dr. Andrej Saje (Ljubljana), dr. Josip Šalković (Zagreb), dr. Nikola Škalabrin (Đakovo), dr. Slavko Zec (Rijeka)

 Stručno vijeće za izradu kanonske bibliografije, u sastavu: mr. Olja Barščevski (predsjednik), dr. Ivica Ivanković Radak, mr. Marija Živković, mr. Ante Rako

 Uredničko vijeće za izradu Internet stranice, u sastavu:mr. Martina Laković (predsjednik), mr. Olja Barščevski, Darinka Murić, Elizabeta Mikulić

Odbor za odnose s javnošću, u sastavu: mr. Agneza Andrašek (predsjednik), mr. Martina Laković, mr. Mirjana Anđić
Zadaća tijela je izvještavanje javnosti o aktivnostima i djelatnostima Društva te odnosi sa medijima.

Odbor za prijevod zakonodavnih tekstova, u sastavu: dr. Ratko Radišić (predsjednik), mr. Olja Barščevski, dr. Bernarda Horvat
Zadaća odbora je prijevod zakonodavnih tekstova na hrvatski jezik. Ovaj bi odbor bio pod tijelo Odbora za izradu normativnih akata.

Mandatno razdoblje od 2010. – 2015.

Predsjednik: dr. Josip Šalković

Potpredsjednik: dr. Nikola Škalabrin

Duhovni voditelj: mons. Mato Uzinić, biskup dubrovački

Upravni odbor: dr. Josip Šalković, dr. Nikola Škalabrin, mr. Ilija Jakovljević, mr. Olja Barščevski, Darinka Murić

Nadzorni odbor: dr. Slavko Zec, mr. Mato Mićan i dr. Klara Ćavar

Tajnik: Darinka Murić

Odbor za izradu normativnih akata, u sastavu: dr. Slavko Zec (predsjednik), dr. Jure Brkan, dr. Ivan Jakulj, mr. Mato Mićan, mr. Mirjana Anđić.
Zadaća odbora je izrada normativnih akata Društva te, po potrebi, davanje stručnih mišljenja.

Odbor za međunarodnu suradnju, u sastavu: dr. Klara Ćavar (predsjednik), dr. Lucija Boljat, mr. Ivan Kovač.
Zadaća odbora je uspostavljanje odnosa i povezivanje s drugim međunarodnim i inozemnim kanonističkim društvima te ostvarivanje drugih oblika međunarodne suradnje s osobama ili ustanovama koje se bave proučavanjem i promicanjem kanonskog prava.

Odbor za međunarodni znanstveni simpozij crkvenih pravnika, u sastavu: dr. Josip Šalković (predsjednik), dr. Marko Petrak, dr. Nikola Škalabrin.
Zadaća odbora je znanstveno-stručna priprema međunarodnoga znanstvenog simpozija crkvenih pravnika (izbor i razrada teme, odabir predavača…).

Odbor za organizacijska pitanja , u sastavu: mr. Ilija Jakovljević (predsjednik), mr. Marko Tomić, mr. Bernard Pleše, dr. Ivica Ivanković Radak, mr. Martina Laković.
Zadaća odbora je priprema i realizacija znanstvenih skupova, tribina, susreta, duhovno-rekreativnih izleta i dr.

Pravni niz Studia canonica croatica:
Urednik: dr. Josip Šalković
Uredničko vijeće: dr. Marko Petrak, dr. Josip Šalković, dr. Nikola Škalabrin
Znanstveno vijeće: dr. Klara Ćavar (Ancona), dr. Zdenko Ilić (Đakovo), dr. Ivan Jakulj (Split), dr. Marko Petrak (Zagreb), dr. Pero Pranjić (Sarajevo), dr. Andrej Saje (Ljubljana), dr. Josip Šalković (Zagreb), dr. Nikola Škalabrin (Đakovo), dr. Slavko Zec (Rijeka)

Stručno vijeće za izradu kanonske bibliografije, u sastavu: dr. Lucija Boljat, mr. Olja Barščevski, dr. Ivica Ivanković Radak, dr. Marko Petrak, dr. Josip Šalković, mr. Marija Živković

Uredničko vijeće za izradu Internet stranice, u sastavu: mr. Agneza Andrašek, mr. Olja Barščevski, mr. Martina Laković, dr. Lucija Boljat, dr. Ivica Ivanković Radak, Darinka Murić