Objavljeno: 14.03.2016.

Tečaj suda Rimske rote o novom ženidbenom postupku i o postupku »super rato«

Foto: L'Osservatore Romano

Članovi Hrvatskoga kanonističkog društva, dr. sc. Lucija Boljat, s Međubiskupijskoga prizivnog suda u Zagrebu, mr. sc. Ante Rako, s Interdijecezanskog suda prvoga stupnja u Splitu i mr. sc. Robert Ćibarić, s Interdijecezanskog suda prvoga stupnja u Splitu, podružnica u Dubrovniku, sudjelovali su od 7. do 12. ožujka 2016. godine na sudu Rimske rote na tečaju o novom ženidbenom postupku i o postupku »super rato«. Polaznici tečaja završili su tečaj s najboljim uspjehom. Na X. međunarodnom simpoziju crkvenih pravnika, koji će se održati u mjesecu listopadu ove godine, sudionik tečaja mr. sc. Ante Rako održat će predavanje u kojem će ostalim članovima Društva iznijeti neke naglaske o obustavi parnice proglašenja ništavosti ženidbe i prijelazu u postupak oprosta od tvrde a neizvršene ženidbe kako bi ih članovi, djelatnici crkvenih sudova mogli uspješno primjenjivati u sudskoj praksi.

+ OSTALE AKTUALNOSTI