Objavljeno: 27.02.2014.

Strukturalne pretpostavke sudske vlasti u Crkvi

RAZNI AUTORI, Strukturalne pretpostavke sudske vlasti u Crkvi. Zbornik radova V. međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika, ŠALKOVIĆ Josip (ur.), Zagreb, 2011.

Zbornik Strukturalne pretpostavke sudske vlasti u Crkvi uredio je dr. Josip Šalković, a objavljen je u zajedničkom izdanju Hrvatskoga kanonističkog društva i Glasa Koncila. Riječ je o zborniku u kojem su sabrani radovi s V. međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika, koji je održan u Zadru, od 21. do 22. listopada 2011. godine.

U tome petom zborniku niza Studia canonica croatica sabrano je devet radova sa simpozija koji obrađuju strukturne pretpostavke različitih stupnjeva i različitih vrsta crkvenih sudova: sudovi prvoga stupnja, sudovi drugoga stupnja i sudovi Apostolske Stolice; biskupijski i međubiskupijski sudovi; redovnički sudovi; sudac pojedinac i sudsko vijeće (zborni sud)… Radovi stavljaju naglasak na parnice za proglašenje ništavosti ženidbe, koje su uvijek imale posebnu važnost i sačinjavaju najveći dio suđenja u crkvenim sudovima.

Dodatak zborniku donosi šest priloga: priopćenje o crkvenim sudovima u hrvatskim okolnostima, dokumenti za uspostavu međubiskupijskih sudova, nacrt pravilnika međubiskupijskih sudova, nacrt taksovnika sudskih troškova i usluga, formulare za suradnju crkvenih sudova međusobno kao i s drugim ustanovama te adresar izabranih crkvenih sudova za hrvatske okolnosti.

Zbornik, kao važan doprinos hrvatskoj kanonskoj znanosti, nezaobilazna je kanonska literatura, kako na doktrinarnoj, tako i na praktičnoj razini, te će korisno poslužiti u radu crkvenih sudova kao i dobivanju potrebnih informacija osobama koje se obraćaju crkvenom sudu.

+ OSTALE PUBLIKACIJE