Objavljeno: 19.10.2022.

Spolno zlostavljanje maloljetnika. Odgovor Crkve u svjetlu kanonskog prava

Zbornik XIII. međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika, održanog u Malinskoj na Krku 2019. godine, pod naslovom Spolno zlostavljanje maloljetnika. Odgovor Crkve u svjetlu kanonskog prava, urednika dr. sc. Ivice Ivankovića Radaka, sabire petnaest radova s navedenog simpozija. Aktualnost Zbornika višestruka je: posvećen je aktualnoj materiji; uvažava najnovije dokumente; sadržaj Zbornika i naslovi radova obuhvaćaju širi kontekst, ne samo kanonsko-pravnu materiju, nego i civilno zakonodavstvo te psihološke vidike zaštite maloljetnika. Zbornik je nezaobilazna literatura ne samo djelatnicima i suradnicima crkvenih sudova, nego svima koji i danas pridonose da se u Crkvi svi osjećaju sigurnima i prihvaćenima, a među kojima maloljetne i ranjive skupine vjernika imaju posebno mjesto.

Zbornik sadrži sljedeće radove: Temeljna prava i obveze maloljetnika u važećem Zakoniku (dr. sc. Dijana Mihalj); Spolne zlorabe mladoletnikov. Papeški dokumenti o zaščiti mladoletnikov pred spolnim nasiljem (2001-2022) (dr. sc. Andrej Saje); Kažnjivo djelo klerika protiv šeste Božje zapovijedi počinjeno s osobom mlađom od 18 godina (mr. sc. Ivan Rak); Kažnjivo djelo stjecanja ili posjedovanja ili raspačavanja pornografskih slika maloljetnika od strane klerika (mr. sc. Gregor Rogelj); Strukturalne i personalne pretpostavke za provedbu »Normae de gravioribus delictis«(dr. sc. Lucija Boljat; dr. sc. Ivica Ivanković Radak); Notitia criminis, prethodna istraga i prijava spolnog zlostavljanja Kongregaciji za nauk vjere (mr. sc. Emil Svažić); Procesuiranje spolnog zlostavljanja u kaznenom sudskom postupku (dr. sc. Slavko Zec); Rješavanje slučaja spolnog zlostavljanja izvansudskom odlukom (dr. sc. Ilija Dogan); Neka pitanja suradnje države i Katoličke Crkve u području kaznenog prava (dr. sc. Marija Pleić; dr. sc. Ivan Vukušić). S okruglog stola obrađena su odabrana pitanja iz sudske prakse o zaštiti maloljetnika u Crkvi: (Ne)opravdanost zastare za kaznena djela spolnog zlostavljanja maloljetnika (dr. sc. Šimo Ivelj); Pretpostavka nedužnosti, granice određivanja mjerâ opreza osumnjičenom kleriku te mjere povrata dobroga glasa klerika (mr. sc. Josip Horvat); »Papeška tajnost« in pričakovanja javnosti v sojenju klerikov zaradi spolne zlorabe (mr. sc. Sebastijan Valentan); Duhovno-psihološka pomoć žrtvi/preživjeloj/pogođenoj osobi seksualnog zlostavljanja tijekom procesa suđenja (dr. sc. Josip Bošnjaković; mr. sc. Marina Šijaković); Seksualno zlostavljanje maloljetnika. Mogući profil pedofiliji sklone osobnosti klerika (dr. sc. Ivan Štengl); Kazneni postupak: naknada štete prouzročene spolnim zlostavljanjem maloljetnih i ranjivih osoba (dr. sc. Josip Šalković).

+ OSTALE PUBLIKACIJE