Objavljeno: 15.10.2021.

Priručnik za provedbu kanonskopravne priprave za ženidbu

U izdanju Glasa Koncila, kao druga knjiga u biblioteci „Pravo i pastoral“, objavljen je „Priručnik za provedbu kanonsko-pravne priprave za sklapanje ženidbe“ autora dr. sc. Josipa Šalkovića.

Priručnik sažeto govori o različitim pitanjima i rješenjima iz ženidbenoga prava s kojima se pastiri susreću u praksi.

Na temelju općega kanonskoga prava i zakonodavstva Hrvatske biskupske konferencije, materija istraživanja u priručniku podijeljena je u deset poglavlja:

  1. Mnogostruke priprave za sklapanje ženidbe
  2. Obveza provođenja predženidbenih provjera – izvida
  3. Predmet ispita zaručnika – smjernice za ispunjavanje obrasca „Postupak za ženidbu“
  4. Ispit svjedoka
  5. Prikupljanje i provjera isprava
  6. Službeni uredski poslovi župnika prigodom izvida
  7. Ženidbeni navještaj
  8. Zajedničke obveze župnika i vjernikâ u izvidima
  9. Priprava za čin vjenčanja
  10. Upis sklopljene ženidbe u matične knjige.

Na kraju se donosi dodatak s praktičnim prilozima.

U pojedinim poglavljima donose se tumačenja pojedinih odredaba ili praktična i jednostavna razjašnjenja korisna za dušobrižničku praksu, napose za župničku službu.

Autor Priručnikom želi pomoći pastirima u hrvatskim okolnostima da kvalitetnije provode kanonsko-pravni vid priprave za slavlje ženidbe. Također, želja je autora da priručnik pomogne i svima koji žele sklopiti ženidbu kako bi razumjeli što se i zašto se nešto od njih traži u fazi priprave za ženidbu. Osim toga, može poslužiti svim ljudima dobre volje da bolje upoznaju dostojanstvo sakramenta ženidbe te dinamiku kanonsko-pravnoga vida priprave za ženidbu i sve ono na što on svraća pozornost.

+ OSTALE PUBLIKACIJE