Pravni komentar

Izbor rimskog prvosvećenika prema važećim kanonskim odredbama

Autor teksta: Josip Šalković

Objavljeno: 07.03.2014.