Pravna pomoć

Naviještanje Riječi

Institucionalni organi Crkve

Administrativno pravo

Sakramentalno pravo

Ženidbeno pravo

Procesno pravo

Imovinsko pravo

Kazneno pravo

Proglašavanje svetca

Odnos Crkve i države

Kanonsko pravo i druge discipline

Pravo istočnih katoličkih Crkava