Objavljeno: 19.10.2022.

Personalne pretpostavke za novi kanonski ženidbeni postupak

U Zborniku XII. međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika, održanog u Otočcu (Slovenija) 2018. godine, pod naslovom Personalne pretpostavke za novi kanonski ženidbeni postupak, urednikâ dr. sc. Lucije Boljat i dr. sc. Andreja Sajeta, objavljeno je devet, većinom izvornih znanstvenih, radova te četiri priopćenja s okruglog stola, koja pružaju cjelovitu sliku implementacije novoga kanonskoga ženidbenog postupka u djelovanju crkvenih sudova u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini te Srbiji. Zbornik koji sadrži radove na slovenskom i na hrvatskom jeziku koristan je djelatnicima i suradnicima crkvenih sudova širega govornog područja, a može biti od pomoći napose dijecezanskim biskupima, čija je dužnost brinuti o osposobljavanju klerika i laika za vršenje različitih crkvenih službi na crkvenim sudovima, kao i o njihovu trajnom stručnom usavršavanju u ženidbenom i postupničkom pravu.

U Zborniku su objavljeni sljedeći radovi: Kriteriji reforme postopka ugotavljanja ničnosti zakona, personalne predpostavke (mr. sc. Gregor Rogelj); Zakonca – aktivna in pasivna protagonista postopka (mr. sc. Sebastijan Valentan); Sodni uslužbenci na splošno (DC, čl. 33-37) (dr. sc. Viktor Papež); Profesionalizacija sudaca i njihove kvalitete za ius dicere u rimsko-kanonskom procesu (dr. sc. Ivan Milotić); Sudski vikar i pridodani sudski vikar (dr. sc. Slavko Zec); Figure suca u parnici proglašenja ništavosti ženidbe (dr. sc. Želimir Žuljević; mr. sc. Luka Paljević); Laici u vršenju sudske vlasti nakon reforme ženidbenog postupka (dr. sc. Lucija Boljat); Promicatelj pravde i javno dobro (dr. sc. Tomislav Đukez); Branitelj veze i sentīre cŭm Ecclěsīa (mr. sc. Olja Barščevski). U prilozima s Okruglog stola obrađena je implementacija novog kanonskog ženidbenog postupka u djelovanju crkvenih sudova: Postopki ugotavljanja ničnosti zakona v Sloveniji po reformi leta 2015 (dr. sc. Andrej Saje); Stanje u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na crkvene sudove u Zagrebu i Rijeci (mr. sc. Ivan Rak); Implementacija novog kanonskog ženidbenog postupka u djelovanju crkvenih sudova u BiH (mr. sc. Nikola Menalo); Osnivanje Međubiskupijskih sudova u Novom Sadu (dr. sc. Ivica Ivanković Radak).

+ OSTALE PUBLIKACIJE