Objavljeno: 15.10.2021.

Parnice za proglašenje ništavosti ženidbe. Očekivanja i izazovi reforme postupka

Zbornik X. međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika, održanog u Poreču 2016. godine, pod nazivom Parnice za proglašenje ništavosti ženidbe. Očekivanja i izazovi reforme postupka, urednika dr. sc. Ivice Ivankovića Radaka, donosi sabrane sve radove s navedenog simpozija, odnosno šesnaest održanih izlaganja i četiri priopćenja sa simpozija. Objavljeni znanstveni radovi i danas predstavljaju vrijedan doprinos jer, nakon samo godine dana primjene novih odredbi, objedinjeno prikazuju i aktualiziraju reformu kanonskog postupka proglašenja ništavosti ženidbe koja je stupila na snagu 2015. godine, a koja je donijela promjene pojedinih kanonskih odredbi postupkovne naravi.

Radovi su sljedeći: »Poticaji, temeljni kriteriji i »duh« reforme kanonskog postupka« (mr. Ivan Rak); »Dijecezanski biskup pred usko sudskim i pastoralnim očekivanjima reforme kanonskog postupka«
(dr. Ivica Ivanković Radak, mr. Árpád Tóth); »Uvođenje parnice za proglašenje ništavosti ženidbe« (dr. Tomislav Đukez); »Novine u određivanju mjerodavnosti sudišta u parnicama o ništavosti ženidbe« (mr. Luka Paljević); »Pokretanje i istraživanje parnice u redovitom postupku« (mr. Nikola Menalo); »Testis unus testis nullus u rimsko-kanonskom i njegova primjena u važećem kanonskom postupku« (dr. Ivan Milotić); »Presuda, njezino pobijanje i izvršenje u redovitom postupku« (dr. Viktor Papež); »Predpostavke, okoliščine in elementi, potrebni za začetek kratkega postopka pred škofom. Pretpostavke, okolnosti i elementi za pokretanje kraćeg postupka pred biskupom« (dr. Andrej Saje); »Odvijanje kraćeg postupka pred biskupom« (dr. Slavko Zec); »Suffraganeus antiquior kao prizivni sudac u hrvatskom kontekstu (kan. 1687, § 3)« (dr. Marko Petrak); »Sudski troškovi i besplatna pravna zaštita – pokazatelj blizine između
sudske vlasti i vjernika« (mr. Emil Svažić); »Obustava parnice i prijelaz u postupak oprosta od tvrde a neizvršene ženidbe. Neki naglasci s tečaja o novom ženidbenom postupku i o proceduri »super rato« (Rimska rota, 7.-12. III. 2016.)« (mr. Ante Rako); »Svrha pastoralne istrage izazovi provođenja pastoralne istrage u hrvatskim okolnostima« (mr. Robert Ćibarić); »Djelatnici, strukture i sredstva pastoralne istrage« (dr. Josip Šalković); »Uloga i postupanje župnika u pastoralnoj istrazi prije pokretanja ženidbenog postupka« (dr. Velimir Blažević); »Zastupnici i odvjetnici u sporovima i ured za davanje pravnog savjeta (kann. 1481 – 1490 CIC, čll. 101 – 113 Dignitas connubii)« (dr. Klara Ćavar – Vikica Vujica).

+ OSTALE PUBLIKACIJE