Objavljeno: 12.10.2023.

Održan XVI. međunarodni simpozij crkvenih pravnika

Šesnaesti međunarodni znanstveni simpozij crkvenih pravnika, na temu Upravljanje vremenitim dobrima prema zakonima Crkve, održan je 6. i 7. listopada 2023. u Sarajevu (BiH). Pod sponzorstvom Hrvatske biskupske konferencije, Simpozij je organiziralo Hrvatsko kanonističko društvo u suorganizaciji Vrhbosanske nadbiskupije, Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu te Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Simpozij je okupio crkvene pravnike, djelatnike i vanjske suradnike crkvenih sudova te ekonome (nad)biskupijâ i ustanova posvećenoga života i družbi apostolskoga života iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Slovenije.

Svečanom otvorenju Simpozija prisustvovali su mons. Tomo Vukšić, nadbiskup metropolit vrhbosanski, predsjednik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u Bosni i Hercegovini, mons. Mate Uzinić, riječki nadbiskup i metropolit te duhovni voditelj Hrvatskoga kanonističkog društva, mons. Andrej Saje, novomeški biskup i predsjednik Slovenske biskupske konferencije, izv. prof. dr. sc. Mario Bernadić, dekan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu te mons. Javier Camañes-Forés, tajnik Apostolske nuncijature u Bosni i Hercegovini.

Pozdravnu riječ okupljenima na otvorenju Simpozija uputio je dr. sc. Ivica Ivanković Radak, predsjednik Hrvatskoga kanonističkog društva, osobito naglasivši važnost izabrane teme Simpozija jer je manje raspravljena unutar kanonsko-pravnih krugova te je i manje zastupljena među autorima na hrvatskom i slovenskom govornom području. Stoga je posebno zahvalio predavačima na spremnosti da svoje vrijeme i znanstvena nastojanja podijele na Simpoziju.

Nakon zajedničke molitve, kao biskup domaćin, riječ pozdrava izrekao je i mons. Tomo Vukšić. Istaknuo je važnost održavanja znanstvenih simpozija crkvenih pravnika jer su ti skupovi „obogatili crkveni život pojašnjenjima crkvenih propisa na raznim područjima“ te su predavanja uvijek „od velike koristi za konkretan crkveni život“. Izdvojio je kao vrlo pohvalno što se simpoziji održavaju u raznim krajevima i biskupijama jer se time „pokazuje zanimanje za sve dijelove Crkve“, što osobito pridonosi jačanju zajedništva.

Mons. Mate Uzinić, kao duhovni voditelj Društva, u prigodnoj riječi posebno je naglasio da crkvena dobra mogu služiti samo u tri svrhe: da bi Crkva mogla vršiti svoje poslanje, da bi se moglo pristojno uzdržavati one koji ga vrše te za one koji su u potrebi. Stoga je izrazio nadu da će simpozij svim sudionicima pomoći „graditi ponajprije sebe siromasima u duhovnom smislu kako nam materijalna dobra ne bi postala cilj, a na taj način neka nam pomogne da gradimo Crkvu koja je siromašna za siromašne“.

Budući da je mjesto održavanja Simpozija bio grad Sarajevo, Katolički bogoslovni fakultet Univerziteta u Sarajevu bio je jedan od suorganizatora Simpozija. Novoizabrani dekan, izv. prof. dr. sc. Mario Bernadić uputio je pozdravnu riječ predstavivši ukratko povijest institucije KBF-a u Sarajevu te izrazivši svima srdačnu dobrodošlicu.

Pozdravni govor prof. dr. sc. Josipa Šimunovića, dekana Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pročitao je izv. prof. dr. sc. Taras Barščevski. Dekan je naglasio važnost, aktualnost i potrebu znanstvenog promišljanja o izabranoj temi Simpozija jer Crkva „ispravnim upravljanjem i postupanjem s vremenitim dobrima daje svjedočanstvo vjerodostojne zajednice po zamisli Isusa Krista“. Hvale vrijednim i oplemenjujućim je istaknuo što simpozij nije statičan nego se uvijek održava u drugome gradu jer se tako pruža prigoda bolje upoznati „život i rad mjesne Crkve“.

Prvoga dana Simpozija održana su predavanja: Temeljni principi kanonskog uređenja o upravljanju crkvenim dobrima (dr. sc. Slavko Zec, Rijeka); Razine i subjekti upravljanja stečenim stvarima (dr. sc. Ilija Dogan, Đakovo); Uspostava posebnih ustanova za upravljanje crkvenim dobrima (dr. sc. Marko Martić, Rim); Dužnosti i mjerodavnosti ordinarija pri upravljanju crkvenim dobrima (dr. sc. Ilija Marković, Sarajevo); Zadaće ekonoma, ekonomskog vijeća i revizora u (nad)biskupiji (mr. sc. Gregor Rogelj, Ljubljana).

U poslijepodnevnim satima sudionici Simpozija obišli su Sarajevo i prvi dan zaključili euharistijskim slavljem u katedrali Srca Isusova što ga je predvodio mons. Tomo Vukšić, nadbiskup metropolit vrhbosanski, predsjednik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u Bosni i Hercegovini. Uvodeći u euharistijsko slavlje, mons. Vukšić podsjetio je da pravo uvijek treba biti u službi pravde, a pravda u službi ljubavi. Osvrćući se na svetopisamske tekstove, mons. Vukšić je u prigodnoj homiliji podsjetio da se Isus poistovjećuje sa siromasima, bolesnima, sužnjima, odnosno sa svakim čovjekom u potrebi što se vrlo često naglašava, ali također se poistovjećuje s aktivnim i autentičnim svjedocima Evanđelja, s učenicima koji vrše ono što on od njih očekuje i za što ih šalje, što nije jednako često naglašeno. Istaknuo je da su Isusovi učenici pozvani živjeti, naviještati i svjedočiti njegov mir, a „mir Isusov je mir u čovjekovoj savjesti, mir duše i djelovanja koji proizlaze iz usklađenih ljudskih nakana s Božjom voljom i njegovim zakonima“. Svima okupljenima na Simpoziju zahvalio je što su svojim sudjelovanjem pomogli „da se ponovi istina o svrhama crkvenih dobara i da se njezina praksa ojača“ te potaknuli da se dogodi obraćenje „gdje eventualno postoje drukčije navike i ponašanja s crkvenim dobrima“.

Tijekom drugoga dana Simpozija održana su predavanja: Redovito, izvanredno i upravljanje od veće važnosti (dr. sc. Želimir Žuljević, Požega); Zadaće i obveze upravitelja crkvenim dobrima (dr. sc. Marija Džinić, Zagreb); Upravljanje dobrima redovničkih ustanova i družbi apostolskog života (dr. sc. Ratko Radišić, Zagreb); Redovito upravljanje župnim dobrima (mr. sc. Pero Miličević, Mostar); Odgovornost upravitelja crkvenih dobara i odgovornost pravne osobe (mr. sc. Marko Čubelić, Požega); Kažnjiva djela protiv upravljanja crkvenim dobrima (dr. sc. Šimo Ivelj, Sarajevo); Nadoknada štete nastale nezakonitim upravljanjem crkvenim dobrima (mr. sc. Ante Rako, Split).

Simpozij je zaključen završnom raspravom u kojoj se potvrdila aktualnost izabrane teme ovogodišnjeg Simpozija jer se u svakodnevnom životu pojedine (nad)biskupije i redovničke zajednice pojavljuju nova pitanja glede materijalnih dobara Crkve, odnosno poglavito glede upravljanja crkvenim dobrima.

tekst: Hrvatsko kanonističko društvo

foto: Davor Krajinović, Katolički tjednik; KTA BK BiH; Hrvatsko kanonističko društvo

+ OSTALE AKTUALNOSTI