Objavljeno: 12.10.2021.

Objavljeni novi zbornici s međunarodnih znanstvenih simpozija crkvenih pravnika

U izdanju Hrvatskoga kanonističkog društva te u nakladi Glasa Koncila, u listopadu 2021. godine iz tiska su izašla tri nova zbornika radova s međunarodnih znanstvenih simpozija crkvenih pravnika.

U Zborniku IX. međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika, održanog u Mostaru (Bosna i Hercegovina) 2015. godine, pod nazivom Dokaz o ništavosti ženidbe, urednice dr. sc. Lucije Boljat, objavljeno je jedanaest, pretežito izvornih znanstvenih, radova te jedan rad kao doprinos studenta temi. Važnost objavljenog zbornika i znanstvenih promišljanja očituje se u činjenici da postupci proglašenja ništavosti ženidbe predstavljaju najveći dio sudske prakse crkvenih sudova, a dokazi čine središnji dio postupka, njegovu istražnu fazu, te iz dokaza sudac u završnoj fazi postupka izvlači osobno uvjerenje za donošenje konačne odluke – presude.

Zbornik X. međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika, održanog u Poreču 2016. godine, pod nazivom Parnice za proglašenje ništavosti ženidbe. Očekivanja i izazovi reforme postupka, urednika dr. sc. Ivice Ivankovića Radaka, donosi sabrane sve radove s navedenog simpozija, odnosno šesnaest održanih izlaganja i četiri priopćenja sa simpozija. Objavljeni znanstveni radovi i danas predstavljaju vrijedan doprinos jer, nakon samo godine dana primjene novih odredbi, objedinjeno prikazuju i aktualiziraju reformu kanonskog postupka proglašenja ništavosti ženidbe koja je stupila na snagu 2015. godine, a koja je donijela promjene pojedinih kanonskih odredbi postupkovne naravi.

U Zborniku XI. međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika, održanog u Sisku 2017. godine, pod nazivom Ekumenizam i međuvjerski dijalog. Kanonsko-pravne teme, urednika dr. sc. Josipa Šalkovića, objavljen je dio izrečenoga na Simpoziju te se donosi i rad koji je doprinos studenta temi Simpozija. Predmet izlaganja na Simpoziju, pa i objavljenih radova, neka su od pitanja kanonsko-pravne naravi koja se dotiču ekumenizma i međuvjerskog dijaloga, a u znanstvenim radovima mogu se prepoznati neki uhodani pravni okviri, ali i uočiti potreba novih pristupa u ekumenskom i međuvjerskom dijalogu u Crkvi u Hrvatskoj i šire.

+ OSTALE AKTUALNOSTI