Objavljeno: 17.10.2022.

Objavljena dva nova zbornika s međunarodnih znanstvenih simpozija crkvenih pravnika

U izdanju Hrvatskoga kanonističkog društva te u nakladi Glasa Koncila, u listopadu 2022. godine objavljena su dva nova zbornika radova s međunarodnih znanstvenih simpozija crkvenih pravnika.

U Zborniku XII. međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika, održanog u Otočcu (Slovenija) 2018. godine, pod naslovom Personalne pretpostavke za novi kanonski ženidbeni postupak, urednikâ dr. sc. Lucije Boljat i dr. sc. Andreja Sajeta, objavljeno je devet, većinom izvornih znanstvenih, radova te četiri priopćenja s okruglog stola, koja pružaju cjelovitu sliku implementacije novoga kanonskoga ženidbenog postupka u djelovanju crkvenih sudova u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini te Srbiji. Zbornik koji sadrži radove na slovenskom i na hrvatskom jeziku koristan je djelatnicima i suradnicima crkvenih sudova širega govornog područja, a može biti od pomoći napose dijecezanskim biskupima, čija je dužnost brinuti o osposobljavanju klerika i laika za vršenje različitih crkvenih službi na crkvenim sudovima, kao i o njihovu trajnom stručnom usavršavanju u ženidbenom i postupničkom pravu.

Zbornik XIII. međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika, održanog u Malinskoj na Krku 2019. godine, pod naslovom Spolno zlostavljanje maloljetnika. Odgovor Crkve u svjetlu kanonskog prava, urednika dr. sc. Ivice Ivankovića Radaka, sabire petnaest radova s navedenog simpozija. Aktualnost Zbornika višestruka je: posvećen je aktualnoj materiji; uvažava najnovije dokumente; sadržaj Zbornika i naslovi radova obuhvaćaju širi kontekst, ne samo kanonsko-pravnu materiju, nego i civilno zakonodavstvo te psihološke vidike zaštite maloljetnika. Zbornik je nezaobilazna literatura ne samo djelatnicima i suradnicima crkvenih sudova, nego svima koji i danas pridonose da se u Crkvi svi osjećaju sigurnima i prihvaćenima, a među kojima maloljetne i ranjive skupine vjernika imaju posebno mjesto.

Objavljivanje zbornika pomogla je Hrvatska Elektroprivreda.

+ OSTALE AKTUALNOSTI