Objavljeno: 02.10.2023.

Objavljen novi zbornik s međunarodnoga znanstvenog simpozija crkvenih pravnika

U izdanju Hrvatskoga kanonističkog društva te u nakladi Glasa Koncila, u rujnu 2023.
godine objavljen je novi zbornik radova s međunarodnog znanstvenog simpozija
crkvenih pravnika, šesnaesti naslov u pravnom nizu Studia canonica croatica.
U Zborniku XIV. međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika, održanog
u Bjelovaru 2021. godine pod naslovom Kanonsko pravo i Amoris laetitia: perspektive
za pastoral braka i obitelji, urednikâ dr. sc. Marije Džinić i dr. sc. Ivice Ivankovića
Radaka, sabrano je jedanaest radova temeljenih na izlaganjima sa Simpozija.
Interdisciplinarno koncipiran Simpozij otvorio je vrlo važna pitanja, nastojeći ponuditi i
konkretne odgovore, te je dao izniman doprinos u Godini posvećenoj obitelji »Amoris
laetitia«, koja je na inicijativu pape Franje započela na svetkovinu sv. Josipa 19.
ožujka 2021. godine. Radovi objavljeni u Zborniku potiču jasniju i konkretniju
suradnju kanonskog prava i pastorala u pokušaju rješenja gorućega problema u
Crkvi, pitanja preduvjeta za sklapanje ženidbe, života u braku, odgoja djece te
problematike povezane s prekidom bračnog zajedništva i razdvajanja obitelji, što
stalno iznova čini pobudnicu Amoris laetitia važnom za analizu i temeljitije praćenje u
praksi.

+ OSTALE AKTUALNOSTI