Objavljeno: 31.08.2015.

Zaručništvo i priprava za ženidbu

Autor: Razni autori
RAZNI AUTORI, Zaručništvo i priprava za ženidbu. Zbornik radova VII. Međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Subotici, ŠALKOVIĆ Josip (ur.), Zagreb, 2015.

Zbornik Zaručništvo i priprava za ženidbu donosi radove sa VII. međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika, održanog 11. i 12. listopada 2013. u Subotici, a objavljen je u pravnom nizu Studia canonica croatica u izdanju Hrvatskoga kanonističkog društva i Glasa Koncila.

Zbornik donosi 11 radova i šest izlaganja s okruglog stola, o važnoj i aktualnoj temi iz života Crkve: Zaručništvo i priprava za ženidbu – kojoj se ponajprije pristupilo s aspekta crkvenog suda i ženidbenih postupaka. Odabirom teme htjelo se iznova osvijetliti blagodati pomalo napuštenog pravnog instituta zaruka te zaručništva, kao razdoblja rasta, odgovornosti i milosti: Zaruke i dostojanstvo ženidbe: povijesno-pravni vid (mons. dr. Tomo Vukšić), „In nostro territorio matrimonii promissio (sponsalia) sensu iuridico non amplius dantur“? Kratke napomene o kanonskom uređenju zaruka u Hrvatskoj (kan. 1062) (dr. Marko Petrak), Zaruke u europskoj pravnoj tradiciji do XIX. stoljeća i njihovo uređenje na hrvatskom pravnom prostoru (dr. Ivan Milotić), Obećanje ženidbe u važećem Zakoniku kanonskoga prava: noviteti i izazovi (mr. Marija Živković), Mnogostruke priprave za ženidbu i zaštita od ništavosti (mr. Árpád Tóth), Isprave o kanonskom statusu zaručnika u parnici ništavosti (dr. Ivica Ivanković Radak), Izvid i ženidbeni navještaj – od formalnosti do pomoći vjernika (dr. Marko Mrše), Pravno-pastoralni problemi u pripravi za ženidbu. Izabrana pitanja (mr. Luka Paljević), Uvođenje zaručnika u simbole, znakove i sadržaj slavlja vjenčanja (mr. Milan Dančuo), Utjecaj bračnoga ugovora na ništavost ženidbe (dr. Lucija Boljat, mr. Olja Barščevski), Psihička zrelost ili minimalna sposobnost za sklapanje ženidbe? (dr. Josip Bošnjaković).

U prilozima s Okruglog stola obrađena su aktualna pitanja priprave za sklapanje ženidbe: Problemi i pastoralne zadaće „produženog zaručništva“ (dr. Ivan Ćubelić), Pravo na izbor ženidbenog staleža i razborito protivljenje roditelja (mr. Marko Tomić), Pristup odraslih u kršćanstvo i sakrament ženidbe (mr. Martina Laković), Otpadnik od vjere i pravo na sklapanje ženidbe (dr. Andrej Saje), Naravne obveze ženidbenog druga prema drugoj stranci i djeci rođenoj iz prijašnje veze (mr. Emil Svažić), Zabrana sklapanja nove ženidbe (DC, čl. 251) (dr. Josip Šalković). U dodatku Zbornik donosi doprinose studenata temi simpozija u obliku znanstvenih radova.

Iz zaručništva, iz kvalitetne dalje, bliže i neposredne pastoralne brige i priprave za sklapanje ženidbe, isijava dostojanstvo ženidbe koja je među krštenima »slika i udioništvo u savezu ljubavi između Krista i Crkve« (GS, 48d). Stvarnost braka sadržajem je tako bogata da od svih članova Božjeg naroda traži stalno otkrivanje, procjenu i vrednovanje razdoblja koje prethodi vjenčanju. Radovi sabrani u Zborniku pomoći će djelatnicima u pastoralu obitelji, kako bi pružanje pomoći u pripravi za ženidbu bilo plodonosno, kao i djelatnicima crkvenih sudova, kako bi istraživanje u ženidbenim postupcima bilo što objektivnije. Poslužit će i kao dobra podloga za daljnja znanstvena promišljanja te pomoć u primjeni kanonskih odredbi koje se odnose na pastoralnu brigu i pripravu za sklapanje ženidbe (usp. kann. 1063-1071).

Novoobjavljeni Zbornik predstavlja važan prinos hrvatskoj kanonskoj znanosti te korisnu i nezaobilaznu literaturu u poučavanju i primjeni biskupijskih kurija, crkvenih sudova, obiteljskih savjetovališta, župa.

+ OSTALE PUBLIKACIJE