Objavljeno: 27.02.2014.

Ništavost ženidbe: procesne i supstantivne teme

RAZNI AUTORI, Ništavost ženidbe: procesne i supstantivne teme. Zbornik radova II. znanstvenog simpozija crkvenih pravnika s međunarodnim sudjelovanjem, ŠALKOVIĆ Josip (ur.), Zagreb, 2009.

Prvi zbornik na temu ništavosti (nevaljanosti) ženidbe objavljen na hrvatskom govornom području. U Zborniku su sabrani radovi sa II. znanstvenog simpozija crkvenih pravnika s međunarodnim sudjelovanjem, koji je održan u Zagrebu 10. studenog 2008. godine. Zbornik se zaustavlja na uvodnoj fazi postupka proglašenja ništavosti ženidbe, određenom kanonskom razlogu ništavosti ženidbe, te na izazovima pred kojima se nalaze crkveni pravnici u hrvatskim okolnostima.

Zbornik obuhvaća širok spektar procesnih i supstantivnih tema o ništavosti ženidbe pri čemu izbor tema pokazuje osjetljivost za aktualna i problematična pitanja koja se svakim danom postavljaju pred one koji dolaze u doticaj sa problemom nevaljanosti ženidbe: djelatnike crkvenih sudova, župnike, župne vikare, kapelane, ispovjednike, vjeroučitelje i druge pastoralne djelatnike.

Zbornik sadrži 16 radova od kojih su prvih 10 izravni doprinos samoj temi simpozija o ništavosti ženidbe. Budući da se Zbornik zaustavlja na uvodnoj fazi postupka proglašenja ništavosti ženidbe on u velikoj mjeri može biti zanimljiv i koristan svim onim osobama koje imaju iskustvo neuspjele ženidbe, koje smatraju da u njihovu slučaju postoji kanonski razlog ništavosti ženidbe te bi htjele pokrenuti parnicu za proglašenje ništavosti ženidbe. U drugom dijelu Zbornika pod naslovom „Znanstveni i stručni izazovi kanonista u hrvatskim okolnostima“ iznesene su nove inicijative za razvoj i promicanje kanonskog prava u Hrvatskoj. U dodatku Zbornik donosi i doprinose studenata temi simpozija u obliku znanstvenih radova.  Zbornik na koncu sadrži i detaljna kazala imena i pojmova koja olakšavaju njegovo korištenje.

Recenzenti Zbornika prof. dr. sc. Matija Berljak i dr. sc. Ratko Radišić ocijenili su većinu radova kao izvorne znanstvene radove. Odgovarajućim stupnjem znanstvenosti te metodologijom, Zbornik radova zadovoljit će sve one koji u znanstvenom radu posežu za ovim Zbornikom. S druge strane, razumljivim i pristupačnim jezikom, kao i praktičnim prilozima, formularima, obrascima sadržanima u pojedinim člancima moći će koristiti ne samo onima koji se tek počinju baviti kanonskim pravom, kao npr. studentima, već i širem čitateljstvu.

Zbornik je objavljen kao prvo izdanje u novootvorenom nizu Studia canonica croatica koji želi promicati i aktualizirati kanonsko pravo u Hrvatskoj, u crkvenoj i društvenoj stvarnosti.

+ OSTALE PUBLIKACIJE