Objavljeno: 04.07.2023.

Mr. sc. Marko Martić obranio doktorsku disertaciju

Na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu mr. sc. Marko Martić, svećenik Đakovačko-osječke nadbiskupije i član Hrvatskog kanonističkog društva, stekao je akademski naslov doktora kanonskog prava sa specijalizacijom iz ženidbene sudske prakse, obranivši disertaciju pod naslovom „Cimiteri e altri luoghi di sepoltura nella normativa canonica universale e in quella del diritto ecclesiastico in Croazia” (Groblja i ostala mjesta pokopa u univerzalnoj kanonskoj normativi i u onoj crkvenog prava u Hrvatskoj). Komisijom za obranu doktorske disertacije presjedao je prof. Yuji Sugawara, DI, uz kojeg su bili moderator teze prof. Paweł Malecha te cenzor prof. Alan Modrić, DI.

Zamišljena kao cjelina od pet poglavlja, doktorska disertacija u prva tri poglavlja nudi povijesno-pravni presjek razvoja kanonske normative kojom je kroz stoljeća bilo definirano pitanje obveze pokopa vjernika u svetom mjestu, blagoslov groblja, pravu Crkve na posjedovanje vlastitih groblja, obvezi da svaka župa mora imati vlastito groblje, mjestu pokopa onih kojima nije dopušten crkveni sprovod, vremena pokopa, pitanje ekshumacije i dr. U četvrtom poglavlju nude se konkretni prijedlozi za razvoj kanonske normative o grobljima koji polaze iz tradicije Crkve i obvezi pokopa vjernika u blagoslovljenom groblju ili blagoslovljenoj grobnici, a u posljednjem poglavlju prikazana su groblja kao res mixta, odnosno ispreplitanje kanona 1240 Zakonika kanonskog prava te onog prava kojeg Crkva po pitanju groblja ima u civilnom zakonodavstvu u Republici Hrvatskoj. U konačnici disertacija želi dati doprinos ponovnom otkrivanju groblja kao svetog mjesta te potaknuti na promišljanje o rješavanju brojnih izazova koji su nastupili nakon publikacije današnjeg Zakonika, a koji su plod sve veće sekularizacije mjesta pokopa te krivog pogleda na smrt i vjeru u uskrsnuće tijela.

Vlč. Marko Martić rođen je 1988. u Slavonskom Brodu gdje je završio klasičnu gimnaziju fra Marijana Lanosovića s pravom javnosti. Nakon završene srednje škole primljen je u Bogoslovno sjemenište u Đakovu te je upisao Katolički bogoslovni fakultet na kojem je diplomirao 2012. godine. Za svećenika je zaređen 29. lipnja 2013. te kroz četiri godine vrši službu župnog vikara u župi sv. Euzebija i Poliona u Vinkovcima. U jesen 2017. upućen je u Rim na poslijediplomski studij kanonskog prava na Papinsko sveučilište Gregoriana na kojem je u vremenu izrade doktorske radnje vršio službu tutora na Fakultetu kanonskog prava, a pri Kongregaciji za kler završio je Tečaj svećeničke formacije.
Izvor: Ika

+ OSTALE AKTUALNOSTI