Objavljeno: 29.06.2021.

Mr. sc. Ilija Dogan obranio doktorsku disertaciju

Svećenik Đakovačko-osječke nadbiskupije Ilija Dogan, član Papinskog zavoda Germanicum et Hungaricum, obranio je 23. lipnja 2021. na Pravnom fakultetu Papinskog sveučilišta Gregoriana u Rimu doktorsku disertaciju pod naslovom Utilità del vescovo ausiliare per le reali necessità pastorali. Ricerca teologico-giuridica (Korisnost pomoćnog biskupa u stvarnim pastoralnim potrebama. Teološko-pravno istraživanje). U ispitnoj komisiji, uz mentora prof. Alana Modrića, DI, bili su prof. Robert Geisinger, DI, kao cenzor te prof. Yuji Sugawara, DI, kao predsjednik komisije.
Tijekom duge povijesti Crkve figura pomoćnog biskupa zasigurno je imala važnu ulogu; njezina pojava u određenom povijesnom kontekstu bila je opravdana određenim pastoralnim razlozima s kojima je Crkva željela odgovoriti na konkretne potrebe prisutne u tom vremenu. Međutim, od velike je važnosti istražiti postoje li iste potrebe i danas, odnosno je li figura pomoćnog biskupa još uvijek adekvatan odgovor na stvarne pastoralne potrebe današnje Crkve. Upravo pronalaženje odgovora na ovo pitanje bio je primarni cilj ove doktorske disertacije koja je strukturirana u četiri poglavlja; prva dva poglavlja su povijesno-teološko-pravni prikaz figure pomoćnog biskupa, počevši od njezinog nastanka pa sve do današnjih kanonskih propisa. Posljednja dva poglavlja predstavljaju analizu korisnosti ove figure u kontekstu partikularne Crkve, kao i zapažanja o nužnosti ove figure u Crkvi danas te iznose ideje i prijedloge za budućnost.
Ilija Dogan rođen je 14. svibnja 1990. godine u Vinkovcima. Osnovnu školu završio je u rodnom Ivankovu, a srednjoškolsko obrazovanje u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu. Studij teologije završava na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu. Za svećenika Đakovačko-osječke nadbiskupije zaređen je 2015. godine. Iste godine upisuje postdiplomski studij iz kanonskog prava na Gregoriani gdje je 2018. godine stekao akademski stupanj magistra znanosti. Magistarski rad naslovljen La sospensione dell’atto amministrativo nel ricorso gerarchico (Obustava upravnog akta u hijerarhijskoj žalbi) napisao je pod vodstvom prof. mons. Gian Paola Montinia. Od akademske godine 2019./2020., sudjeluje, kao asistent, u izvođenju nastave pri Katedri pastoralne teologije i kanonskog prava, Odsjeka za praktičnu teologiju i novu evangelizaciju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu. 

+ OSTALE AKTUALNOSTI