Objavljeno: 29.06.2016.

Mr. sc. fra Šimo Ivelj obranio doktorsku disertaciju

Mr. sc. fra Šimo Ivelj, član Franjevačke provincije Bosne Srebrene, obranio je 20. lipnja 2016. godine na Fakultetu kanonskog prava Papinskog sveučilišta Antonianum u Rimu doktorsku disertaciju pod naslovom Kanonske mjere s obzirom na napuštanje Katoličke crkve formalnim činom, pisanu pod vodstvom profesora Zbigniewa Sucheckog (OFMConv) i dvojice korelatora, Jorge E. Horta Espinoze i Stanisława Bogusza Matułe.

Doktorska disertacija je podijeljena u tri poglavlja.

Prvo poglavlje, naslovljeno Pritjelovljenje Kristovoj Crkvi prema Zakoniku kanonskog prava iz 1917. i 1983., opći je uvod u tematiku. Naglasak je stavljen na sakrament krštenja sa izričitog pravnog gledišta, tj. na kanone 87 ZKP-1917 i 96 ZKP-1983, kojim osoba biva pritjelovljena Kristovoj Crkvi i stječe pravnu osobnost s dužnostima i pravima. Da bi vjernik u potpunosti mogao vršiti svoja prava i dužnosti koja su kršćanima vlastita, mora ostati u punom zajedništvu s Katoličkom crkvom vezom ispovijedanja vjere, sakramenata i crkvenog upravljanja. Samo krštenjem osoba pravno postaje član Katoličke crkve na konstitutivni, radikalni, ontološki i neizbrisiv način. Zahvaljujući neizbrisivom krsnom sakramentalnom pečatu (character baptismale) to pritjelovljenje ne može biti nikad izgubljeno, izbrisano ili opozvano, jer je po svojoj prirodi trajno i neopozivo. Tako samim formalnim napuštanjem Crkve, ili ekskomunikacijom, vjernik ne biva odvojen od Krista niti od Crkve kao mističnoga tijela, nego samo isključen iz Crkve kao pravno-društvenog tijela.

Drugo poglavlje, Napuštanje Katoličke crkve i punog crkvenog zajedništva analizira napuštanje Crkve formalnim činom, a samim time i predviđene kaznene mjere kao posljedice takvog čina. Formalni čin predstavlja apsolutnu novost u aktualnom crkvenom zakonodavstvu s obzirom na ZKP iz 1917. Nastojalo se prikazati zašto, gdje i kada ga je zakonodavac ustanovio. U trećem poglavlju naslovljenom Udruženje ateista i agnostika racionalista. Pokret sbattezzo, analiziran je taj konkretni primjer napuštanja Crkve formalnim činom.

Treće poglavlje predstavlja novost u znanstvenom radu, budući da prvi put sa crkveno-pravnog gledišta obrađuje ovaj pokret. Ovo poglavlje želi naglasiti rast pokreta koji promoviraju napuštanje Crkve formalnim činom kojeg oni sami nazivaju sbattezzo (raskrštavanje). U samim počecima, članovi ovog udruženja tražili su ne samo brisanje vlastitog imena iz župnih matica krštenih, nego čak i samu narav krštenja. Danas ovaj pokret pod riječju sbattezzo podrazumijeva samo formalni izlazak iz Crkve, uz naznaku u matici krštenih actu formali ab Ecclesia catholica defecerit. Fra Šimin rad može poslužiti kao pravna pomoć onima kojima je povjerena pastoralna skrb vjernika, jer obrađuje sljedeće teme: kako osoba biva pritjelovljena Crkvi, tj. kako se postaje njezinim članom; na koje načine je moguće napustiti i kako postupiti u takvim slučajevima; koje su pravne posljedice jednog takvog napuštanja.

Fra Šimo je rođen 27. travnja 1982. u Potočanima (Jošava) kod Odžaka (BiH). Svečane zavjete položio je na Kovačićima u Sarajevu, 14. 09. 2007. Na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu završio je Teološki studij 2003-2009. Kardinal Vinko Puljić podijelio mu je 30. 11. 2008. red đakonata, a 29. 06. 2009. i svećenički red. Od srpnja 2009. do srpnja 2010. vršio je službu župnog vikara na Sivši. U rujnu 2010. odlazi na postdiplomski studij kanonskog prava na Antonianum u Rimu gdje postiže i magisterij 2013. godine.

Hrvatsko kanonističko društvo želi fra Šimi svako dobro u obnašanju službi koje će mu biti povjerene.

+ OSTALE AKTUALNOSTI