Objavljeno: 30.01.2018.

Mitis Iudex Dominus Iesus. Blagi sudac Gospodin Isus. Komentar i primjena

Autor: Slavko Zec

Poznato je da je papa Franjo 8. rujna 2015. godine, na blagdan Rođenja Blažene Djevice Marije, proglasio dva motuproprija kojima je reformirao kanonski postupak za parnice proglašenja ništavosti ženidbe. Motuproprijem Mitis Iudex Dominus Iesus – Blagi sudac Gospodin Isus učinjena je reforma Zakonika kanonskog prava koji vrijedi za vjernike latinskog obreda, a motuproprijem Mitis et misericors Iesus – Blagi i milosrdni Isus učinjena je reforma Zakonika kanona istočnih Crkava koji vrijedi za vjernike istočnih obreda. Odredbe obaju motuproprija stupile su na snagu 8. prosinca 2015. godine, na svetkovinu Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije.

Knjiga pod gornjim naslovom izašla je u pravnom nizu »Studia Canonica Croatica«, Sv. 10., izdavačke kuće »Glas Koncila« u Zagrebu. Autor daje znanstveno-stručni komentar motuproprija pape Franje Blagi sudac Gospodin Isus, a na kraju knjige, u Dodatku, donosi se tekst i usporedni popis kanona jednog i drugog motuproprija, iz čega se mogu vidjeti istovjetne odredbe kad su u pitanju ženidbeni postupci, imajući naravno u vidu specifičnosti jednog i drugog kanonskog prava, nadasve što se tiče crkvenog ustrojstva, običaja i stege.

U razradi sadržaja knjige autor se vodio strukturom samoga motuproprija Blagi sudac Gospodin Isus. Knjiga je zato podijeljena na sedam poglavlja: I. Mjerodavno sudište i sudovi; II. Pravo pobijanja ženidbe; III. Pokretanje i istraživanje parnice; IV. Presuda, njezino pobijanje i izvršenje; V. Kraći ženidbeni postupak pred biskupom; VI. Postupak na temelju isprava; VII. Opće odredbe. Naslovi poglavlja i podnaslovi odgovaraju sadržaju pojedinih članaka motuproprija Blagi sudac Gospodin Isus.

U središnjem dijelu knjige pristupa se komentaru svakog od 21 reformiranih kanona, koji su podijeljeni u šest članaka, te se analizira pravni sadržaj pojedinog kanona i to pod pravno-odredbenim vidom, s posebnim naglaskom na kanonsku tradiciju, dosadašnje zakonodavstvo i pravne izvore, da bi se tako lakše uočilo u čemu je novost pojedine reformirane kanonske odredbe. Istaknute su posebno dvije novosti: ukidanje dvostruke jednoznačne presude za izvršnost presude o ništavosti, tako da je sada dovoljna prva jedna presuda o ništavosti ženidbe koja, ako u zakonskom roku nema priziva, postaje izvršna te stranke mogu sklopiti novu kanonsku ženidbu; druga je novost uvođenje kraćeg postupka pred biskupom kad je ništavost očita i stranke suglasno ili jedna s pristankom druge pokreću takav postupak, u kojem je jedini sudac biskup koji donosi presudu o ništavosti. Ima i drugih novosti, kao npr. mogućnost da u sudskom vijeću budu dva suca laika te odbacivanje čisto odgodnog priziva u prizivnom stupnju suđenja. Drugi je vid ove knjige više praktične naravi, kojim se želi pokazati i mogućnost provedbe pojedine kanonske odredbe u sudskoj praksi, imajući pritom u vidu preporuku pape Franje da postupci za proglašenje ništavosti ženidbe budu jednostavniji, brži i dostupniji strankama. Stoga je autor u podnaslov knjige stavio ne samo »komentar«, nego i »primjena«. U tome mu je pomoć pružio i sâm Zakonodavac kada je odredbenom tekstu pridodao i norme za primjenu zakonskog teksta u praksi ili pravila za način postupanja pod nazivom: »Način postupanja u parnicama za proglašenje ništavosti ženidbe«. Tekst je popraćen opširnim bilješkama i popisom korištene bibliografije.

Sadržaj knjige može pomoći svima koji rade na crkvenim sudovima (sucima, braniteljima veze, odvjetnicima, bilježnicima), kao i onima koji sudjeluju u pastoralnoj istrazi. Knjiga govori o širini i značenju ženidbenoga i procesnoga kanonskog prava te o potrebi da se ono u ovoj specifičnoj materiji dobro poznaje. Izdana je odobrenjem Biskupskog ordinarijata u Krku pa može poslužiti i kao sveučilišni udžbenik, profesorima i studentima teologije i kanonskog prava, ali i svima koji se zanimaju za temu proglašenja ništavosti ženidbe na crkvenim ženidbenim sudovima.

Autor knjige Slavko Zec je sudski vikar Krčke biskupije, docent na Katedri kanonskog prava Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na područnom studiju Teologije u Rijeci, pridodani sudski vikar na Interdijecezanskom ženidbenom sudu prvog stupnja u Rijeci i župnik u župi sv. Fuske u Linardićima na otoku Krku.

 

+ OSTALE PUBLIKACIJE