Objavljeno: 30.09.2018.

Marija Džinić doktorirala na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu

Na Papinskom sveučilištu Gregoriana na fakultetu Kanonskog prava, Marija Džinić (rođ. Živković) obranila je 26. rujna doktorsku disertaciju. Tema disertacije je „La promessa del matrimonio. Un fatto del passato o un’occasione da valutare ancora oggi? Studio storico giuridico“ („Obećanje ženidbe. Stvar prošlosti ili prilika za njezino vrednovanje i danas? Povijesno-pravna analiza“). Originalnost ove disertacije sastoji se u tome što do sad ne postoje detaljna istraživanja o pravnome vidu obećanja ženidbe.

U komisiji pred kojom je dr. sc. Marija Džinić obranila disertaciju bili su: prof. Yuji Sugawara, SJ, predsjednik komisije i dekan Fakulteta, prof. Janusz Piotr Kowal, SJ, mentor, prof. Alan Modrić, SJ, korelator.

Originalnost ove disertacije sastoji se u tome što do sad ne postoje detaljna istraživanja o pravnome vidu obećanja ženidbe, stoga su članovi komisije izrazili dr.sc. Džinić zahvalnost zbog doprinosa kojim je obogatila kanonsko-pravnu znanost, i potaknula na iznalaženje novih načina priprave za ženidbu u kanonskoj praksi Katoličke Crkve. Doktorska disertacija je ocijenjena odličnom, uz pohvalu (Summa cum laude).

Među motivima koji su dr. Džinić potaknuli na bavljenje temom obećanja ženidbe kao razdobljem priprave za brak, upravo je marginalizacija kan. 1062 i posebnost institucije zaručništva. Dok se kanonska doktrina ne bavi obećanjem ženidbe, kao da je riječ o ostatku prošlosti, Zakonodavac odlučuje očuvati tu instituciju u Zakoniku iz 1983. Stoga je bilo neminovno tražiti razlog takve odluke u povijesti zaručništva, od njegovih početaka: prije svega u pravnim babilonskim, židovskim, rimskim i germanskim uređenjima, a posebno kroz proces razrade kan. 1017 Zakonika iz 1917 i kan. 1062 Zakonika iz 1983.

Ako se uzme u obzir teološka i pastoralna dimenzija predbračnog razdoblja, koje bi trebalo imati karakter katekumenata, kao i činjenica da nijednom u povijesti nije bilo ukinuto to razdoblje, bilo bi razborito iskoristiti slobodu koju Zakonodavac nudi partikularnim crkvama, u prvome redu, dušobrižnicima, ne isključujući pravnike, posebno one zaposlene pri crkvenim sudovima, čije iskustvo može pomoći u oblikovanju zaručništva kao razdoblja priprave za sklapanje valjane crkvene ženidbe.

Marija Džinić (rođ. Živković), rođena je 31. siječnja 1985. u Vinkovcima. Nakon srednje ekonomske škole upisuje studij teologije u Đakovu, nakon čega odlazi u Rim na specijalizaciju iz Kanonskog prava na Papinsko sveučilište Gregoriana. Nakon magisterija i upisa na doktorat, dr.sc. Džinić predavala je Kanonsko pravo na Katoličkom Bogoslovnom Fakultetu u Đakovu od 2012.-2017. Od 2018. radi kao profesor na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti u Zagrebu. (ika.hkm.hr)

+ OSTALE AKTUALNOSTI