Objavljeno: 15.10.2019.

Malinska, 11.-12. listopada 2019., Spolno zlostavljanje maloljetnika. Odgovor Crkve u svjetlu kanonskog prava

Trinaesti međunarodni simpozij crkvenih pravnika na temu »Spolno zlostavljanje maloljetnika. Odgovor Crkve u svjetlu kanonskog prava«, održan 11. i 12. listopada 2019. godine u konferencijskoj dvorani hotela Malin u Malinskoj, okupio je crkvene pravnike iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Slovenije, djelatnike i vanjske suradnike crkvenih sudova te ugledne profesore s pravnih fakulteta u Hrvatskoj. Pod sponzorstvom Hrvatske biskupske konferencije, Simpozij su organizirali Hrvatsko kanonističko društvo, Krčka biskupija i Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Na Simpoziju su sudjelovali i mons. Ivica Petanjak, krčki biskup, te mons. Mate Uzinić, dubrovački biskup i duhovni voditelj Hrvatskoga kanonističkog društva.

Uvodeći u rad skupa te temu Simpozija, predsjednica Hrvatskoga kanonističkog društva dr. sc. Lucija Boljat istaknula je da »zakonodavstvo pape Ivana Pavla II., Benedikta XVI. i pape Franje počiva na principu nulte tolerancije prema spolnom zlostavljanju u Crkvi« te da je »ispred ordinarija, poglavara, a i crkvenih pravnika novi izazov vjerne i ispravne primjene kaznenog i procesnog prava«, kao i »zadatak aktivno sudjelovati u prevenciji od bilo kojeg oblika nasilja«.

Biskup domaćin, mons. Ivica Petanjak, predvodio je uvodnu molitvu te izrazio dobrodošlicu sudionicima Simpozija. U svom pozdravnom govoru s obzirom na temu Simpozija poručio je da »ova žalosna i bolna pojava u Crkvi traži odlučne i žurne korake u sprječavanju ovakvih kaznenih djela kao i njihovo kažnjavanje, ali i pažljivu i osjećajnu pomoć i brigu za žrtve koje su pogođene. Sve nas to stavlja pred ozbiljnost trenutka koje Crkva proživljava te s velikom i bolnom ranom ovakve pojave. Odlučni koraci i briga pape Franje idu upravo u tome smjeru te se odražavanju i na području kanonskog prava«.

Mons. Mate Uzinić na početku skupa uputio je riječ pozdrava te je ujedno prenio pisanu poruku zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića koji je sudionicima Simpozija naglasio da smo »svi pozvani prepoznati grijeh i zlo unutar Crkve, liječiti rane, pronalaziti načine pomoći, blizine i zaštite maloljetnika«.

U ime suorganizatora Simpozija, Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sudionicima je pozdrave dekana prof. dr. sc. Marija Cifraka pročitao dr. sc. Taras Barščevski, docent na Katedri Svetog pisma Novog zavjeta KBF-a u Zagrebu.

Prvoga dana Simpozija održana su sljedeća predavanja: »Zaštita djece i maloljetnika u rimskoj i kanonskoj pravnoj tradiciji« (prof. dr. sc. Marko Petrak, Zagreb), »Temeljna prava i obveze maloljetnika u važećem Zakoniku« (dr. sc. Dijana Mihalj, Split), »Papinski dokumenti o zaštiti maloljetnika od spolnog zlostavljanja (2001. – 2019.)« (doc. dr. sc. Andrej Saje, Ljubljana), »Kažnjivo djelo klerika protiv šeste Božje zapovijedi počinjeno s osobom mlađom od 18 godina« (mr. sc. Ivan Rak, Varaždin), »Kažnjivo djelo stjecanja ili posjedovanja ili raspačavanja pornografskih slika maloljetnika mlađih od 14 godina od strane klerika« (mr. sc. Gregor Rogelj, Rim), »Kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta u zakonodavstvu RH« (prof. dr. sc. Davor Derenčinović, Zagreb), »Strukturalne i personalne pretpostavke za provedbu ›Normae de gravioribus delictis iz 2010.« (doc. dr. sc. Lucija Boljat, Zagreb; dr. sc. Ivica Ivanković Radak, Subotica). Nakon predavanja prvoga dana Simpozija, uslijedila je plodna rasprava koja se ponajviše odnosila na objektivni, subjektivni i pravni element kažnjivoga djela na kanonskom i civilnom području.

U poslijepodnevnim satima sudionici Simpozija posjetili su Krčku katedralu i riznicu, crkvu sv. Lucije u Jurandvoru te su sudjelovali na euharistijskom slavlju što ga je u župnoj crkvi Presvete Trojice u Baškoj predvodio mons. Ivica Petanjak, krčki biskup.

Drugoga dana Simpozija održana su predavanja: »Notitia criminis, prethodna istraga i prijava spolnog zlostavljanja Kongregaciji za nauk vjere« (mr. sc. Emil Svažić, Rijeka), »Procesuiranje spolnog zlostavljanja u kaznenom sudskom postupku« (prof. dr. sc. Slavko Zec, Rijeka), »Rješavanje slučaja spolnog zlostavljanja izvansudskom odlukom« (mr. sc. Ilija Dogan, Đakovo), »Kanonski kazneni postupak i suradnja s državnim vlastima« (doc. dr. sc. Marija Pleić; doc. dr. sc. Ivan Vukušić, Split).

U završnom dijelu Simpozija održan je okrugli stol na temu »Odabrana pitanja iz sudske prakse o zaštiti maloljetnika u Crkvi«: »(Ne)opravdanost zastare za kaznena djela spolnog zlostavljanja maloljetnika« (dr. sc. Šimo Ivelj, Sarajevo), »Predmnjeva nedužnosti i granice određivanja mjera opreza osumnjičenom kleriku« (mr. sc. Josip Horvat, Zagreb), »›Papinska tajna‹ i očekivanja javnosti u suđenju kleriku zbog spolnog zlostavljanja« (mr. sc. Sebastijan Valentan, Rim), »Duhovno-psihološka pomoć žrtvi seksualnog zlostavljanja tijekom procesa suđenja« (dr. sc. Josip Bošnjaković, Đakovo), »Profil seksualnog zlostavljača u mišljenju vještaka: pomoć na putu ozdravljenja« (prof. dr. sc. Ivan Štengl, Zagreb), »Procesni modaliteti nadoknade štete prouzročene spolnim zlostavljanjem maloljetnika« (prof. dr. sc. Josip Šalković, Zagreb).

Znanstveni simpozij crkvenih pravnika završio je plenarnom raspravom o izloženim temama, između kojih se osobito istaknulo pitanje odgovornosti fizičke i pravne osobe u slučajevima spolnog zlostavljanja maloljetnika od strane klerika te potrebnih elemenata prevencije kod zaštite maloljetnika.

Dan prije otvaranja Simpozija, u četvrtak, 10. listopada 2019. godine, održana je IX. redovita (izborna) skupština Hrvatskoga kanonističkog društva.

+ OSTALI SKUPOVI