Objavljeno: 13.03.2014.

Novo izdanje: Pravni elementi evangelizacijskog poslanja Crkve

ŠALKOVIĆ, Josip, Pravni elementi evangelizacijskog poslanja Crkve. Komentar III. knjige Zakonika, Zagreb, 2013.

U izdanju Glasa Koncila, unutar pravnog niza Studia canonica croatica objavljena je knjiga “Pravni elementi evangelizacijskog poslanja Crkve. Komentar III. knjige Zakonika”, čiji je autor prof. dr. sc. Josip Šalković, nastavnik na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i sudski vikar Međubiskupijskog suda prvog stupnja u Zagrebu.

Knjiga je plod autorovih promišljanja nastalih tijekom Godine vjere, osobni doprinos proteklom milosnom vremenu, te predstavlja svojevrsni kanonsko-pravni prinos novoj evangelizaciji u Hrvatskoj.

Imajući u vidu važnost evangelizacijskog poslanja Crkve autor komentira odredbe III. knjige Zakonika kanonskoga prava naslovljene “Naučiteljska služba Crkve” (kann. 747-833). U njoj zakonodavac svim članovima Božjeg naroda, svakom prema svojem položaju i službi, daje pravni okvir da se polog vjere vjerno naviješta, istražuje, tumači, čuva i živi u skladu s Božjom riječju, što odgovara nalogu Božanskoga Učitelja Isusa: “Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju” (Mk 16,15).

Autor u komentaru ističe da u evangelizacijskom poslanju Crkve pravni element nije najvažniji čimbenik u traženju istine o Bogu i njegovoj Crkvi, ali je jedan od autentičnih putova koji pomaže u traženju istine o Bogu i njegovoj Crkvi, pruža sigurnost u naviještanju, istraživanju, tumačenju, čuvanju, življenju poklada vjere, koji štiti pravo osobe, vjernika da postupa po vlastitoj savjesti bilo u procesu prihvaćanja i rasta u katoličkoj vjeri, bilo kod čina odbacivanja vjere.

U komentaru odredbi zadržava se struktura naslova III. knjige Zakonika, a svakom kanonu se određuje naslov, navode njegovi pravni izvori i usporedne veze s drugim kanonima Zakonika. Autor u komentaru kanona ponajprije polazi od značenja i važnosti sadržaja odredbe u kanonskom pravu Katoličke Crkve, a zatim pojedine kanone tumači u svjetlu konkordatskog prava, tj. međunarodnih Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske te zakonodavstva Republike Hrvatske. Za knjigu se može reći da je ona metodološki diverzificirano, znanstveno-analitičko djelo s prvotnim ciljem da se razjasni pravni okvir evangelizacijskog poslanja Crkve.

Po svojoj naravi i svrsi komentirani kanoni u crkvenoj stvarnosti sprječavaju pojavu unutar-crkvenih anomalija, ukazuju na potrebu čitanja i primjene autoritativnih intervencija crkvene hijerarhije, nastoje podići iz zablude onoga koji u nju zapadne, nastoje zaštititi od zapadanja u zabludu one koji bi na nju mogli lošim primjerom biti navedeni… Zahvaljujući ovom prvom komentaru kanona III. knjige Zakonika na hrvatskom jeziku, članovi Božjeg naroda u hrvatskim okolnostima lakše će, služeći se njime, ići tragom Gospodina Isusa Krista.

Raznolikost tema (npr. naviještanje Božje riječi, propovijedanje, katehetsko poučavanje, crkvena misijska djelatnost, katolički odgoj, katoličke škole, katolička sveučilišta, crkvena sveučilišta i fakulteti, sredstva društvenog priopćivanja, ispovijest vjere…) te isprepletenost kanonskog prava, konkordatskog i državnog prava čine knjigu dragocjenim prilogom u hrvatskoj kanonskoj znanosti.

Knjiga je izvorno znanstveno djelo osobite suvremene kanonske aktualnosti i vrijednosti. Na dobar način ujedinjuje teoretska pitanja sa praktičnim aspektima s kojima se susreću ordinariji, djelatnici biskupijskih kurija, župnici, članovi ustanova posvećenog života, izdavačke kuće, vjeroučitelji i katehisti, studenti na visokim katoličkim učilištima…

Budući da je za knjigu izdano odobrenje Ordinarija za tisak, ona može biti korištena kao priručnik ili tekst za poučavanje na crkvenim fakultetima i crkvenim institutima u materiji kanonskog prava.

+ OSTALE AKTUALNOSTI