Objavljeno: 13.03.2014.

Novo izdanje: Kanonsko pravo i medicina

RAZNI AUTORI, Kanonsko pravo i medicina. Izabrana pitanja. Zbornik radova VI. međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika, ŠALKOVIĆ Josip (ur.), Zagreb, 2013.

Zbornik donosi radove sa VI. međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika, održanog 26. i 27. listopada 2012. godine u Dubrovniku.

U razumijevanju ljudske osobe, njenih različitih izričaja i očitovanja u kanonskom uređenju pomaže kanonsko-pravna medicina, koja se sve više razvija i dobiva na značenju ne samo u ženidbenom i procesnom pravu, nego i u drugim granama kanonskog prava. Bolne i teške životne situacije vjernika često zahtijevaju interdisciplinarni pristup rješenju njihove situacije i suradnju sa stručnjacima (vještacima) psiholozima, psihijatrima, ginekolozima i drugim medicinskim stručnjacima.

Pojam kanonsko-pravna medicina govori o spoju dvaju znanosti u jednoj, medicine i kanonskog prava. Taj proces interakcije i interdisciplinarnosti nije uvijek jednostavan i lak. Sve brži razvoj tehnologije, s kojim je povezan i razvoj medicinskih znanosti, pred medicinu i kanonsku znanost stavlja sve više izazova i pitanja.

Izborom teme simpozija željela se istaknuti ispravna primjena sudske medicine u kanonskom pravu, odnosno pomoći službenicima pravde u primjeni kanonsko-pravne medicine, u rješavanju pravno-medicinske problematike u kanonskim postupcima.

Zbornik kao plod interdisciplinarne suradnje stručnjaka s područja kanonskog prava, civilnog prava, biblijske znanosti, psihologije, medicine, sadrži 11 radova koji obrađuju širok spektar zanimljivih tema: Riječ Božja u sakramentima iscjeljenja: pomirenje i bolesničko pomazanje; Nastanak, definicija i svrha kanonske pravne medicine; Ženidbeni drugovi u kanonskoj medicini: nemoć za spolni čin; Psiho-afektivna nezrelost i kanonska ženidba; Čimbenici zablude i prijevare u kanonskopravnoj medicini; Psihopatologija religioznog doživljaja i kanonska ženidba; Pravne regule mater semper certa i pater is est quem nuptiae demonstrant u suvremenom kontekstu; Medicinski i pravni izazovi metoda pomognute oplodnje (MPO); Psiho-fizička sposobnost za sveti red i redovništvo; Pružanje duhovne i psihološke potpore maloljetnim žrtvama spolnog zlostavljanja tijekom i nakon kaznenog postupka; Značenje tajni i osobnih podataka iz civilnopravnog područja u kanonskom postupku.

U središtu kanonsko-pravnih promišljanja u Zborniku nalazi se čovjek – biće iznimne izvorne ljepote i dostojanstva, kojemu u ostvarenju njegova poslanja u isto vrijeme pomažu i medicina i pravo. Radovi pokazuju osjetljivost za aktualna i problematična pitanja odnosa kanonskog prava i medicine, a koja se sve više pojavljuju u poslanju i djelovanju biskupijskih kurija, crkvenih sudova, ustanova posvećenog života… Znanstveni doprinosi autora relevantni su ne samo u crkvenoj stvarnosti nego i u društvenoj.

Dodatak zborniku donosi šest priloga s Okruglog stola o temi “Pravo na dobar glas i intimitet u parnicama ništavosti ženidbe: javnost i tajnost, pravila i iznimke”.

Zbornik, objavljen kao šesta knjiga u nizu Studia canonica croatica, važan je doprinos hrvatskoj kanonskoj znanosti i postaje vrlo korisna i nezaobilazna kanonska literatura, kako na doktrinarnoj tako i na praktičnoj razini.

Stoga će korisno poslužiti ordinarijima, službenicima pravde na crkvenim sudovima, djelatnicima biskupijskih kurija, studentima teoloških fakulteta i crkvenih instituta, kao i širem čitateljstvu koje zanimaju dodirne točke kanonskog prava i medicine.

+ OSTALE AKTUALNOSTI