Objavljeno: 15.10.2021.

Ekumenizam i međuvjerski dijalog. Kanonsko-pravne teme

U Zborniku XI. međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika, održanog u Sisku 2017. godine, pod nazivom Ekumenizam i međuvjerski dijalog. Kanonsko-pravne teme, urednika dr. sc. Josipa Šalkovića, objavljen je dio izrečenoga na Simpoziju te se donosi i rad koji je doprinos studenta temi Simpozija. Predmet izlaganja na Simpoziju, pa i objavljenih radova, neka su od pitanja kanonsko-pravne naravi koja se dotiču ekumenizma i međuvjerskog dijaloga, a u znanstvenim radovima mogu se prepoznati neki uhodani pravni okviri, ali i uočiti potreba novih pristupa u ekumenskom i međuvjerskom dijalogu u Crkvi u Hrvatskoj i šire.

Radovi koje donosi ovaj zborni jesu sljedeći: Politika prema vjerskim manjinama u Hrvatskoj do predmodernoga doba (dr. sc. Ivan Milotić); Ekumenizam u kanonsko-pravnoj perspektivi (mons. dr. sc. Tomo Vukšić); Kanonsko pravo i međuvjerski dijalog (mr. sc. Ante Rako); Komunikacija u svetinjama i duhovnim dobrima katolika i odijeljenih kršćana poslije Drugog vatikanskog sabora (communicatio in sacris et in spiritualibus) (dr. sc. Velimir Blažević); Pravno-pastoralna pitanja otpada od Katoličke Crkve (dr. sc. Šimo Ivelj); Pravno-pastoralni osvrt i postupanje kod ženidbene zapreke različitosti vjere (mr. sc. Ilija Marković); Mješovite ženidbe od Familiaris consortio do Amoris laetitia: pravno-pastoralni naglasci (mr. sc. Jovan Vejin); Ženidba pravoslavaca: primjena supstantivnoga i procesnoga prava u slučaju utvrđivanja njezine (ne)valjanosti (dr. sc. Ivica Ivanković Radak); Ženidba protestanata: primjena supstantivnoga i procesnoga prava u slučaju utvrđivanja njezine (ne)valjanosti (dr. sc. Andrej Saje); Primjena »ekumenskog načela« u odgojno-obrazovnom sustavu (Hrvatski ugovor o
odgoju i kulturi, čl. 1, st. 2) (mr. sc. Vanja Romlin); Doprinosi »ekumenskih društava« u davanju odgovora na pitanja od društvenoga značenja (dr.
sc. Slavko Zec, Rijeka); Vademecum za pastoral u župi u odnosu na odijeljenu braću s istoka (mr. sc. Ivan Rak); »Katedra za dijalog s nevjerujućima« (dr. sc. Josip Šalković, Elizabeta Mikulić, mag. theol.); Provođenje izvida kod ženidbe s različitošću vjere (dr. sc. Josip Šalković, Matea Glasnović).

+ OSTALE PUBLIKACIJE