Objavljeno: 10.04.2015.

Dr. Boljat s KBF-a dobitnica nagrade Društva sveučilišnih nastavnika

Godišnju nagradu Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu za 2014. godinu primila je u četvrtak, 9. travnja 2015. u Auli Sveučilišta dr. sc. Lucija Boljat, asistentica pri Katedri kanonskog prava na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, za znanstveni rad: »(Ne)spojivost bračnog ugovora i dobra supruga«, s područja društvenih znanosti i polja prava.
Rad je objavljen u znanstvenom časopisu Bogoslovska smotra 84 (2014.) 2, 283-302. u koautorstvu s mr. Oljom Barščevski, sutkinjom pri Međubiskupijskom sudu prvoga stupnja u Zagrebu.
Dr. Boljat nagradu su, kao i još desetorici nagrađenih, uručili prof. emeritus dr. Željko Horvatić, predsjednik Društva, prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Mladen Franz, predsjednik Povjerenstva za dodjelu Godišnje nagrade Društva mladim znanstvenicima i umjetnicima.
Predsjednik Povjerenstva dr. Franz u obrazloženju nagrade istaknuo je da je dr. Boljat »u svom radu obradila problematiku bračnih ugovora koji su se u kanonskom pravu počeli pojavljivati kao dokaz ništavosti ženidbe. Bračni ugovor jest tema koja je vrlo zastupljena i obrađena u civilnom pravu te na taj način dobiva potpuno novu dimenziju i značenje na poljima obje znanosti. Rad predstavlja, prema riječima recenzenata, originalan i značajan doprinos razvitku znanosti civilnog-obiteljskog i kanonskog prava.«
Rad ističe da ugovorni imovinski sustav pruža bračnim drugovima mogućnost prilagođavanja uređenja imovinskih odnosa prema osobnim potrebama, interesima i sporazumu. Prihvaćeno načelo autonomije volje stranaka priznaje im da svoje odnose urede na način koji im najbolje odgovara, odstupajući u potpunosti ili u određenoj mjeri od zakonskih odredaba. U hrvatsko obiteljsko zakonodavstvo je 1998. godine uvedena mogućnost sklapanja bračnog ugovora. U prvom dijelu rada objašnjava se sam pojam bračnog ugovora, predmet i oblik ugovora prema važećem hrvatskom zakonodavstvu uz kratak osvrt na zakonodavstvo nekih europskih zemalja. U drugom dijelu rada govori se o značaju koji bračni ugovori mogu imati na kanonskopravnom području s obzirom na sklapanje kanonske ženidbe, pod specifičnim vidom njegova odnosa, odnosno (ne)spojivosti s bitnim sastavnim dijelom ženidbe – dobrom suprugâ (bonum coniugum). Cijeli rad može se preuzeti i pročitati OVDJE
Na natječaj Društva za najbolja ostvarenja mladih znanstvenika i umjetnika u 2014. godini prijavila su se 43 kandidata, a sukladno Pravilniku o tim nagradama, Povjerenstvo i Upravni odbor Društva odlučili su se za jedanaest najboljih dostignuća u 2014. godini s različitih područja društvenih, prirodnih, tehničkih i humanističkih znanosti te područja umjetnosti i biomedicine.
U ime nagrađenih obratila se i zahvalila dr. sc. Marija Selak, viši asistent na odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta, koja je dobila nagradu za znanstvenu monografiju »Ljudska priroda i nova epoha«, područje humanističkih znanosti, polje filozofija.

Dodjeli priznanja nazočili su prof. dr. sc. Roko Andričević, zamjenik ministra znanosti, obrazovanja i sporta, mons. Nedjeljko Pintarić, delegat zagrebačkog nadbiskupa, Robert Travaš, predsjednik Hrvatske odvjetničke komore, veleučeni dekani i prodekan, članovi društva i gosti.

+ OSTALE AKTUALNOSTI