Objavljeno: 27.02.2014.

Dostojanstvo ženidbe

PAPINSKO VIJEĆE ZA ZAKONSKE TEKSTOVE, Uputa o parnicama proglašenja ništavosti ženidbe – Dostojanstvo ženidbe (Dignitas connubii)

U izdanju Glasa Koncila po prvi puta je na hrvatskom jeziku objavljena Uputa o parnicama proglašenja ništavosti ženidbe – Dostojanstvo ženidbe (Dignitas connubii), koju je Papinsko vijeće za zakonske tekstove donijelo 2005. godine, a koju treba obdržavati na biskupijskim i međubiskupijskim sudovima u vođenju parnica ništavosti ženidbe.

Povod za donošenje upute bio je unaprijediti i poboljšati vršenje sudske vlasti u latinskoj Crkvi. Svim djelatnicima crkvenih sudova željelo se staviti na raspolaganje pravni izvor praktične naravi, svojevrsni vodič, koji će biti neposredan priručnik za bolje vođenje parnica za proglašenje ništavosti ženidbe.

Narav upute se ne ograničava samo na jamstvo specifičnih vrijednosti koje treba očuvati u bilo kojem sudskom postupku, nego uputa ponajprije želi naglasiti vrijednost sakramenta ženidbe, što vrlo dobro naglašava početak upute Dostojanstvo ženidbe. Crkva štiti dostojanstvo ženidbe, koja je slika i participacija saveza ljubavi između Krista i Crkve. To se štićenje ostvaruje i sudskim postupkom, napose u parnicama za proglašenje ništavosti ženidbe. Dužnost je Crkve štititi nerazrješivost ženidbe koja proizlazi iz Kristova nauka: »Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja!« (Mk 10, 9). Ipak, budući da nije svaka sklopljena ženidba uvijek i valjana ženidba, Crkva omogućuje vjernicima preispitivanje istine njihovog ženidbenog veza preko postupka za proglašenje ništavosti ženidbe, ali samo u situacijama u kojima postoji pravni temelj.

Kako bi ti postupci bili doista ostvareni kao djelotvorno utvrđivanje objektivne istine, Crkva donosi odredbe kojima garantira njihovo pravilno vođenje. U uputi se na jednom mjestu nalaze sve relevantne odredbe od načina pripreme za pokretanje postupka (podnošenja tužbe) preko pojedinih etapa postupka do njegovog kraja (izricanja presuda).

Na teritoriju Hrvatske biskupske konferencije uspostavljena su tri međubiskupijska suda koji imaju zadaću utvrđivanja ništavosti ženidbe, no svaki je dijecezanski biskup po božanskom pravu sudac u svojim zajednicama i dužan je voditi brigu o ispravnom »dijeljenju pravednosti«.

Od sada se uputa Dostojanstvo ženidbe može čitati i na hrvatskom jeziku. Prijevod upute s latinskog jezika na hrvatski jezik i njezino dvojezično izdanje može učiniti privlačnijim poznavanje odredbi kanonskoga procesnog prava i pomoći u ispravnoj primjeni procesnog prava u radu crkvenih sudova u hrvatskim okolnostima. Hrvatski prijevod upute prati Dodatak: Stvarno kazalo, Usporedne veze, Sadržaj, Pregled tijeka postupka prema člancima upute i Bibliografija o uputi, da bi olakšao i učinio pristupačnijim sam tekst upute u daljnjim doktrinarnim tumačenjima.

Prijevod upute pomoći će svim službenicima pravde koji rade na crkvenim sudovima i sudjeluju u otkrivanju istine, kao i svima koji se uputom budu služili da bolje upoznaju sam postupak proglašenja ništavosti ženidbe, njegove značajke i posebnosti.

Zahvaljujući hrvatskom prijevodu sadržaj upute postaje dostupan širem čitateljstvu, zajednici vjernika, vjernicima koji su se našli pred promašenim ženidbenim sjedinjenjem a imaju pravni temelj za pokretanje postupka utvrđivanja ništavosti ženidbe. Uputa je korisno sredstvo strankama u sudskom postupku, svećenicima, napose župnicima, i svim pastoralnim djelatnicima i strukturama obiteljskog pastorala. Svi će oni naći u ovoj uputi potrebnu pomoć u otkrivanju istine.

Uputa, iako je izrazito tehnički-pravnog izgleda, predstavlja snažan poziv svim vjernicima na zajedništvo i učinkovitije pastoralno zauzimanje za brak i obitelj.

+ OSTALE PUBLIKACIJE