Objavljeno: 13.03.2014.

Zagreb, 29. – 30. listopada 2010., Vjernici, društva, pokreti

dr. Slavko Zec, Udruživanje vjernika: pravo i(li) karizma?

dr. Stjepan Kožul, Povijesni pogled na vjernička društva – tradicija i ostvarenja

dr. Marko Petrak, Universitates personarum u rimsko-kanonskoj pravnoj tradiciji

mr. Ilija Jakovljević, Zajedničke kanonske odredbe o vjerničkim društvima (kann. 298-311)

dr. Josip Delić, Javna vjernička društva (kann. 312-320)

mr. Mato Mićan, Privatna vjernička društva (kann. 321-326)

dr. Josip Šalković, „Granice“ udruživanja, autonomija, ovisnost vjerničkih društava

dr. Ratko Radišić, Društva s posebnim profilima

dr. Klara Ćavar, Kanonska konfiguracija crkvenih pokreta

mr. Lucija Babić, Društva i pokreti u partikularnoj Crkvi – očekivanja i izazovi

mr. Ivan Kovač, Društva i pokreti u konkordatskom pravu

Frane Staničić, dipl. iur. i Lana Ofak, dipl. iur., Registracija vjerskih udruga i vjerskih zajednica u svjetlu Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

 

Priopćenje za javnost:

 

U svrhu znanstvenog razvoja kanonskog prava i trajne formacije crkvenih pravnika, djelatnika crkvenih sudova i drugih vjernika koji vrše posebne crkvene službe i zadaće 29. i 30. listopada 2010. u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu u Zagrebu održan je IV. međunarodni znanstveni simpozij crkvenih pravnika na temu: Vjernici, društva, pokreti.

Riječ pozdrava u ime organizatora simpozija uputio je dr. sc. Josip Šalković, sudski vikar Međubiskupijskoga suda I. stupnja u Zagrebu istaknuvši kako je želja znanstvenog skupa razmjena iskustava i korisnih prijedloga s obzirom na izazove koji stoje pred vjerničkim društvima, udrugama, crkvenim pokretima i zajednicama. U ime suorganizatora sudionicima simpozija obratio se prof. dr. Josip Oslić, dekan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Kardinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački, moderator sudova, predvodio je zajedničku molitvu i potom svim prisutnima uputio prigodnu riječ. U ime Hrvatske biskupske konferencije, sponzora simpozija, sudionike simpozija pozdravio je mons. Marin Srakić, nadbiskup đakovačko-osječki, predsjednik Hrvatske biskupske konferencije.

Prvi dan simpozija predavanja su održali: dr. Slavko Zec (Rijeka) na temu Udruživanje vjernika: pravo i(li) karizma?, dr. Stjepan Kožul (Zagreb) na temu Povijesni pogled na vjernička društva – tradicija i ostvarenja, dr. Marko Petrak (Zagreb) na temu Universitates personarum u rimsko-kanonskoj pravnoj tradiciji, mr. Ilija Jakovljević (Poreč) na temu Zajedničke kanonske odredbe o vjerničkim društvima (kann. 298-311), dr. Josip Delić (Split), na temu Javna vjernička društva (kann. 312-320) i mr. Mato Mićan (Đakovo) na temu Privatna vjernička društva (kann. 321-326)

Drugi dan simpozija predavanja su održali dr. Josip Šalković (Zagreb) na temu „Granice“ udruživanja, autonomija, ovisnost vjerničkih društava, dr. Ratko Radišić (Varaždin) na temu Društva s posebnim profilima, dr. Klara Ćavar (Ancona) na temu Kanonska konfiguracija crkvenih pokreta, mr. Lucija Babić (Rim) na temu Društva i pokreti u partikularnoj Crkvi – očekivanja i izazovi, mr. Ivan Kovač (Mostar) na temu Društva i pokreti u konkordatskom pravu te Frane Staničić, dipl. iur. i Lana Ofak, dipl. iur. (Zagreb) na temu Registracija vjerskih udruga i vjerskih zajednica u svjetlu Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Predavači su svojim mislima osvijetlili pravo vjernika na udruživanje kao temeljnog prava svih vjernika, ponudili povijesni pregled vjerničkog udruživanja u hrvatskoj zbiljnosti te posebice produbili pojedina pitanja vezana uz aktualnu kanonsko-pravnu konfiguraciju vjerničkog udruživanja. Na ovaj način željelo se i sa znanstvene strane pomoći vjerničkim društvima, udrugama i pokretima da u svom djelovanju i poslanju u Crkvi i društvu budu u skladu sa kanonskim propisima. Izlaganja predavača otvorila su mnogobrojna teoretska te nadasve praktična pitanja vezana uz rad vjerničkih društava u hrvatskim okolnostima. O aktualnosti teme svjedoči i činjenica da su na simpoziju sudjelovali ne samo brojni crkveni pravnici, već i civilni pravnici, studenti te predstavnici vjerskih udruga i pokreta koji su svojim pitanjima i promišljanjima aktivno sudjelovali u raspravi koja je pratila predavanja u oba dana simpozija.

U duhovno-rekreativnom djelu za sudionike simpozija organiziran je posjet gradu Krapini: Svetište Majke Božje Jeruzalemske na Trškom vrhu, Franjevački samostan, župa sv. Nikole biskupa te posjet Muzeju krapinskih neandertalaca.

Prigodno je dan prije otvaranja simpozija posvećenog vjerničkim društvima osnovano Hrvatsko kanonističko društvo koje okuplja crkvene pravnike i druge osobe stručne u kanonskom pravu s ciljem vršenja združenog apostolata promičući pravnu kulturu u crkvenoj i društvenoj stvarnosti u hrvatskim okolnostima.

+ OSTALI SKUPOVI