Objavljeno: 13.03.2014.

Zagreb, 10. studenoga 2008., Ništavost ženidbe: procesne i supstantivne teme

Pero Pranjić, Narav postupka proglašenja ništavosti ženidbe

Dubravka Hrabar, Poništaj braka – prijepori kanonskoga i obiteljskopravnoga pogleda

Andrej Saje, Savjetovanje i pokušaj pomirenja

Mato Mićan, Doktrinarni elementi tužbe za pokretanje parnice o ništavosti ženidbe

Ivan Jakulj, Poziv na sud i odgovor tužene stranke

Viktor Nuić, Formulacija dvojbe

Marko Petrak, Ustavnost sklapanja ženidbe na latinskom jeziku prema odredbama motuproprija Summorum Pontificum

Klara Ćavar, Isključenje sakramentalnosti

Slavko Zec, Sudska mišljenja u kan. 1095

Nikola Škalabrin, Formalni čin otpada od Katoličke Crkve

 

Priopćenje za javnost:

 

U ponedjeljak, 10. studenoga 2008. je u Dvorani Vijenac u Zagrebu održan II. znanstveni simpozij crkvenih pravnika s međunarodnim sudjelovanjem. Tema skupa bila je “Ništavnost ženidbe: procesne i supstantivne teme”. Organizatori jednodnevnog simpozija su Međubiskupijski sud prvoga stupnja i Međubiskupijski prizivni sud u Zagrebu, a suorganizator Katedra kanonskog prava Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Obraćajući se okupljenima na početku simpozija zagrebački nadbiskup i moderator zagrebačkih sudova kardinal Josip Bozanić istaknuo je da je potrebno poznavati i obdržavati prirodne i pozitivne božanske norme kojima je uređen brak, kao i zakone kojima ga je Crkva uredila. Odatle proizlazi i potreba za znanošću kanonskoga ženidbenog prava koja promatra ženidbu i brak sa specifičnog stajališta, ali se oslanja, prihvaća i pretpostavlja spoznaje drugih, ne samo svetih znanosti nego i društveno-humanističkih.

“Kad crkveni sud na zahtjev stranke provodi sudski postupak on ujedno vrši i pastoralnu dimenziju, posebno kad se usredotočuje na ono što predstavlja temeljnu dodirnu točku između prava i pastorala, a to je ljubav prema istini. Crkveni sud utvrđuje istinu, stavlja se u službu istine. Sudski postupak proglašenja ništavosti ženidbe nije po sebi neko sredstvo za ostvarenje bilo čijih interesa, već sredstvo za ispunjenje dužnosti pravednosti da se svakome dadne ono što mu pripada. Istina koja se utvrđuje nije neka apstraktna istina, istrgnuta iz područja dobra osoba. Ta istina je sastavni dio ljudskoga i kršćanskoga puta svakog vjernika”, kazao je kardinal Bozanić.

U prvom dijelu simpozija održana su sljedeća predavanja: Narav postupka proglašenja ništavosti ženidbe (dr. Pero Pranjić, Sarajevo), Poništaj braka (dr. Dubravka Hrabar, Zagreb), Savjetovanje i pokušaj mirenja (dr. Andrej Saje, Ljubljana), Tužba – doktrinarni problemi (mr. Mato Mićan, Đakovo), Poziv na sud i odgovor tužene stranke (dr. Ivan Jakulj, Split), Utvrđivanje predmeta spora (dr. Viktor Nuić, Zagreb).

Popodnevni rad simpozija nastavio se sa sljedećim temama: Načelo consensus facit matrimonium u rimsko-kanonskoj pravnoj tradiciji (dr. Marko Petrak, Zagreb), Isključenje sakramentalnosti ženidbe (dr. Klara Ćavar, Sarajevo), Sudska mišljenja stručnjaka u kan. 1095 (dr. Slavko Zec, Rijeka), Napuštanje Katoličke Crkve formalnim činom (dr. Nikola Škalabrin, Đakovo).

Posljednji dio simpozija bio je posvećen znanstvenim i stručnim izazovima kanonista u hrvatskim okolnostima sa sljedećim izlaganjima: Znanstveno-nastavni i(li) stručni studij kanonskog prava (dr. Jure Brkan, Split), Pravne vježbe na teološkim fakultetima (dr. Tomo Vukšić, Sarajevo), Komentar i rječnik Zakonika kanonskog prava (dr. Josip Šalković, Zagreb), Osnutak kanonističkoga društva (mr. Ilija Jakovljević, Poreč).

+ OSTALI SKUPOVI