Objavljeno: 13.03.2014.

Đakovo, 16. studenoga 2007., Franjo Herman i Kodeks iz 1917. Suum cuique tribuere

Franjo Herman i Kodeks iz 1917. Suum cuique tribuere

Josip Šalković, Zašto kanonsko pravo u Crkvi

Stjepan Razum, Predstavljanje objavljenih hrvatskih prijevoda Zakonika

Valerija Macan, Franjo Herman: život i djelo

Matija Berljak, Hermanov hrvatski prijevod Kodeksa kanonskog prava

Marko Petrak, Utrumque ius i suvremeni pravni sustavi

Miron Sikirić, Načela i bitne razlike Zakonika iz 1917. i 1983.

Klara Ćavar, Laici u Zakonicima iz 1917. i 1983.

Jure Brkan, Neke razlike glede ustanova posvećenoga života i družba apostolskoga života u Zakonicima iz 1917. i 1983.

Tomo Vukšić, Ekumenizam u Zakonicima Katoličke Crkve iz 1917., 1983. i 1990. godine

Branka Rešetar, Brak u vjerskom obliku, s učincima građanskog braka

Slavko Zec, Osobe nesposobne za sklapanje ženidbe (kan. 1095, br. 1-3)

Nikola Škalabrin, Razrješenje nesakramentalnih ženidaba u prilog vjere

 

Priopćenje za javnost:

 

U Đakovu je 16. studenoga održan prvi znanstveni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem iz kanonskoga prava. Simpozij je održan na Katoličkome bogoslovnom fakultetu koji je bio organizator i pokrovitelj, a znanstveni savjet sačinjavali su kanonisti iz Đakova dr. Nikola Škalabrin, mr. Mato Mićan te kanonisti iz Zagreba dr. Matija Berljak i dr. Josip Šalković. Simpozij je održan u povodu 125. obljetnice rođenja Franje Hermana i 90. obljetnice proglašenja prvoga Zakonika kanonskoga prava. Dr. Franjo Herman (Osijek 14. studenoga 1882. – Zagreb 7. veljače 1949.) bio je poznati kanonist koji je djelovao u Đakovu i u Zagrebu, a jedini je preveo cijeli Pio-Benediktov Codex iuris canonici i sve njegove sastavne dijelove. Dovršio je hrvatski prijevod 1944., a dorađivao ga je do smrti. S tim je povezana i druga prigoda održavanja simpozija – 90. obljetnica proglašenja prvoga Zakonika iz kanonskoga prava (1917) te njegovo izdavanje na hrvatskom jeziku koji je Hermanov prijevod. Mnogi planovi za tisak Hermanova prijevoda Zakonika iz 1917. su propadali, pa je dr. Matija Berljak, glavni inicijator objavljivanja Hermanova prijevoda, još jednom zahvalio novinsko-izdavačkoj kući Glas Koncila, bez koje ne bi bilo tiskano ovo velebno djelo (2007), značajno za život Katoličke Crkve i za život ljudi i naroda u kojem ona djeluje.

Na simpoziju je održano 12 predavanja: Zašto pravo u Crkvi? – dr. Josip Šalković (Zagreb), Predstavljanje tiskanih hrvatskih prijevoda Zakonika – dr. Stjepan Razum (Zagreb), Franjo Herman: Život i djelo – mr. Valerija Macan (Zagreb), Prijevod Kodeksa kanonskoga prava Franje Hermana – dr. Matija Berljak (Zagreb), Rimsko pravo i kanonsko pravo kao temelji suvremenih građansko-pravnih propisa – dr. Marko Petrak (Zagreb), Načela i bitne razlike Zakonika iz 1917. i 1983. – dr. Miron Sikirić (Sarajevo), Laici u Zakonicima iz 1917. i 1983. – dr. Klara Ćavar (Sarajevo), Neke razlike o ustanovama posvećenoga života i družbama apostolskoga života u Zakonicima iz 1917. i 1983. – dr. Jure Brkan (Split), Ekumenizam u Zakonicima iz 1917., 1983. i 1990. – dr. Tomo Vukšić (Mostar), Brak u vjerskome obliku s učincima građanskoga braka – mr. Branka Rešetar (Osijek), Osobe nesposobne za sklapanje ženidbe (kan. 1095, br. 1-3) – dr. Slavko Zec (Rijeka) i Razrješenje nesakramentalnih ženidaba u prilog vjere – dr. Nikola Škalabrin (Đakovo).

Uz predavanja održane su rasprave i postavljena pitanja predavačima. Na kraju prvog dijela sudionici su posjetili grob dr. Franje Hermana koji se nalazi na đakovačkom groblju i pomolili se. Sudionike je na početku susreta pozdravio dijecezanski biskup Veliki kancelar Fakulteta i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije dr. Marin Srakić. Nazočio je i đakovački i srijemski pomoćni biskup mr. Đuro Gašparović. U ime Fakulteta predavače, svećenike, đakone, profesore i studente teologije pozdravio je prodekan za nastavu dr. Vladimir Dugalić. Bila je to prigoda da se ugledni kanonisti bolje upoznaju i razmijene iskustva. Sudjelovali su i pravnici građanskoga prava s kojima se razgovaralo o temama vezanim i za kanonsko pravo. Kanonisti su ocijenili kako je potrebno nastaviti ovakve simpozije s temama iz kanonskoga prava. U razgovoru je uočeno da je posljednji znanstveni skup s temama iz kanonskoga prava održan u Zagrebu 1984., u povodu proglašenja Zakonika iz 1983., te se slobodno može reći kako je simpozij u Đakovu prvi simpozij iz kanonskoga prava nakon proglašenja neovisnosti države Hrvatske. Sva će predavanja biti i objavljena te tako biti od velike koristi struci i onima koji će se u pastoralnom životu susretati s tematikom iz područja kanonskoga prava.

+ OSTALI SKUPOVI