Objavljeno: 27.02.2014.

Franjo Herman i kodeks iz 1917. Suum cuique tribuere

RAZNI AUTORI, Franjo Herman i kodeks iz 1917. Suum cuique tribuere. Zbornik radova Znanstvenog simpozija s međunarodnim sudjelovanjem prigodom 125. obljetnice rođenja Franje Hermana (1882.) i 90. obljetnice proglašenja prvog Kodeksa kanonskog prava (1917.), ŠKALABRIN Nikola (ur.), Đakovo, 2008.

Zbornik »Franjo Herman i Kodeks iz 1917. Suum cuique tribuere« donosi radove sa znanstvenog simpozija, održanog 16. studenoga 2007. u Đakovu, koji je bio posvećen 125. obljetnici rođenja kanonista Franje Hermana (1882.) i 90. obljetnici proglašenja prvoga Kodeksa kanonskog prava (1917.).

Knjiga sadrži svih 12 predavanja. U njoj su predstavljeni objavljeni hrvatski prijevodi svih triju zakonika (1917., 1983. i 1990.), prikazani su život i djelo Franje Hermana i njegov hrvatski prijevod Zakonika iz 1917. koji je objavljen u izdanju Glasa Koncila (2007.), jer je taj Kodeks iz 1917. prvi službeni zakonik latinske Crkve u kojem se nalazi crkveno zakonodavstvo stvarano kroz 20 stoljeća te i novi Zakonik kanonskoga prava iz 1983. kao svoj izvor, na prvom mjestu, navodi upravo kanone Kodeksa iz 1917, koji se teško mogu razumjeti bez njihova prijevoda. Tiskanje Hermanova prijevoda Kodeksa obogaćenje je od neizmjerne važnosti za hrvatsko pravno-jezično područje i za shvaćanje i tumačenje kanonske normative Katoličke Crkve te je na taj način iskazana Hermanu i zahvalnost za iznimni napor koji je u njega uložio.

U zborniku su objavljena i izlaganja o nekim veoma aktualnim temama iz kanonskoga prava kao što su: Zašto kanonsko pravo u Crkvi?, Utrumque ius i suvremeni pravni sustavi, Načela i bitne razlike Zakonika iz 1917. i 1983, Laici u zakonicima iz 1917. i 1983., Neke razlike glede ustanova posvećenoga života i družba apostolskoga života u Zakonicima iz 1917. i 1983., Ekumenizam u zakonicima Katoličke Crkve iz 1917., 1983. i 1990. godine, Brak u vjerskom obliku s učincima građanskog braka, Osobe nesposobne za sklapanje ženidbe (kan. 1095, br. 1-3), Razrješenje nesakramentalnih ženidaba u prilog vjere.

+ OSTALE PUBLIKACIJE